MENY hamburgermeny Close-menu button

Fiske i Lunner

Lunner Jeger og Fiskeforening har en prosjektavtale med Lunner Almenning, og vi forvalter og disponerer ca. 35 vann.


Det er varierende bestand arter. Noen vann har opptil 7 arter på det meste. De fleste vannene har 1 – 3 arter. Ørret finnes i de fleste vann. Størrelsen på fisken ligger stort sett på mellom 100 og 1000 gram, men det blir hvert år tatt en del fisk på 1 til 3 kilo. Ørekyte har gjort inntog i noen av vannene, men det blir gjort en stor innsats med ruser som delvis holder den i sjakk. Det fanges Mink ved de beste gytebekkene for å unngå at de hamstrer av de største fiskene i bestanden. Både ørekyte og Mink er en trussel mot biologisk mangfold.

Aktiviteter i fiskeutvalget

  • Innlandsfiske
  • Isfiske
  • Fiskekurs i flere varianter arrangeres gjennom hele året
  • Fiskekonkurranser
  • Tilpassede fiskeplasser for handikappede
  • Forvaltningsprosjekter
  • Mink og ørekytefangst
  • Fiske utsett
  • 1 nøkkel – 100 båter

Kampanje 1 nøkkel - 100 båter
Norges Jeger- og Fiskerforbund legger ut 100 båter i gode fiskevann rundt om i hele landet. Våre medlemmer trenger kun en nøkkel, og kan bruke båtene så mye de vil. Ved å tilby gratis utlån håper LJFF at flere skal få oppleve fiskelykken. Båten som Lunner Jeger- og Fiskerforening har ansvaret for ligger i nordenden av Harestuvannet (Båt er ikke levert per 01 juli 2021 – oppdatert informasjon kommer når båten er klar).

For booking og mer informasjon 
 

Fiskekort Lunner Almenning
Fiskekort kan du enten kjøpe i nettbutikken hos Inatur eller betale via SMS.

Kontaktpersoner – Fiskeutvalget