Fiske i Lunner

Lunner Jeger og Fiskeforening har en prosjektavtale med Lunner Almenning, og vi forvalter og disponerer ca. 35 vann.


Det er varierende bestand arter. Noen vann har opptil 7 arter på det meste. De fleste vannene har 1 – 3 arter. Ørret finnes i de fleste vann. Størrelsen på fisken ligger stort sett på mellom 100 og 1000 gram, men det blir hvert år tatt en del fisk på 1 til 3 kilo. Ørekyte har gjort inntog i noen av vannene, men det blir gjort en stor innsats med ruser som delvis holder den i sjakk. Det fanges Mink ved de beste gytebekkene for å unngå at de hamstrer av de største fiskene i bestanden. Både ørekyte og Mink er en trussel mot biologisk mangfold.

Aktiviteter i fiskeutvalget

  • Innlandsfiske
  • Isfiske
  • Fiskekurs i flere varianter arrangeres gjennom hele året
  • Fiskekonkurranser
  • Tilpassede fiskeplasser for handikappede
  • Forvaltningsprosjekter
  • Mink og ørekytefangst
  • Fiske utsett

Få tilgang til båter i hele landet

Som medlem av NJFF blir du medeier i en rekke båter spredd over hele landet.

Norges Jeger- og Fiskerforbund legger ut 200 båter i gode fiskevann rundt om i hele landet. Fra 2022 benyttes det hengelåser med kode. Når du bestiller en båt, mottar du en e-post med bekreftelse og koden til låsen på båten. Husk å bestille båten i riktig tidsrom på disse nettsidene! Ved å tilby gratis utlån håper Lunner JFF at flere skal få oppleve fiskelykken. Båten som Lunner Jeger- og Fiskerforening har ansvaret for ligger i nordenden på Avalsjøen 
 

For booking og mer informasjon  

 

Fiskekort Lunner Almenning
Fiskekort kan du enten kjøpe i nettbutikken hos Inatur eller betale via SMS.

Kontaktpersoner – Fiskeutvalget