Lunner jeger- og fiskerforening disponerer den ordinære rådyrjakta i Lunner allmenning.

Rådyrjakta er forbeholdt innenbygdsboende (lag) som er medlemmer av Ljff.

Kvoten bruker å være på ca 10 dyr. Det blir foretatt trekning av rådyrjakta i juni hvert år.

Jaktlagene må bestå av 2-4 personer.

Godkjent ettersøkshund er påkrevd.

Lunner er en skogskommune med lange tradisjoner med jakt. Jeger- og fiskerforeningen ser det derfor som en viktig oppgave å sikre våre jaktende medlemmer tilgang på jakt i bygda til overkommelige priser.

Rutine for trekning av rådyrjakt:

  1. Rådyrjakta skal utlyses ca. 1. mai på Facebook og vår nettside www.Ljff.net
  2. Trekning skal foregå medio juni på Nysætra
  3. Leder av jaktutvalget har ansvar for å kalle inn:
  4. Hele jaktutvalget skal delta
  5. En fra styret skal delta
  6. Jaktleder fra hvert lag kan deltaJaktkort for bukkejakta og småviltkort selges hos Lunner allmenning.