Lunner jeger- og fiskerforening disponerer den ordinære rådyrjakta i Lunner allmenning.

Rådyrjakta er forbeholdt innenbygdsboende (lag) som er medlemmer av Ljff.

Kvoten bruker å være på ca 10 dyr. Det blir foretatt trekning av rådyrjakta i juni hvert år.

Jaktlagene må bestå av 2-4 personer.

Godkjent ettersøkshund er påkrevd.

Lunner er en skogskommune med lange tradisjoner med jakt. Jeger- og fiskerforeningen ser det derfor som en viktig oppgave å sikre våre jaktende medlemmer tilgang på jakt i bygda til overkommelige priser.

Rutine for trekning av rådyrjakt:

  1. Rådyrjakta skal utlyses ca. 1. mai på Facebook og vår nettside www.Ljff.net
  2. Trekning skal foregå medio juni.
  3. Hver jeger søker for seg selv. 
  4. Jegere innenfor samme tildelte jaktfelt kan opptre som lag etter tildeling.  
  5. Området loddes ut av styret.
  6. Det trekkes en jaktleder i hvert terreng.Jaktkort for bukkejakta og småviltkort selges hos Lunner allmenning.