Kontaktinformasjon

Adresse:
Lunner jeger og fiskerforening
Postboks 1
2713 Roa

Epost:
lunnerjff@gmail.com

Styret 2024-2025
Klikk her for å se hele listen.

Tlf. leder Tove Brorson: 920 57 554

Bankforbindelse:
Sparebank 1 Ringerike Hadeland
kontonummer: 2030 66 50727

Vipps:
132378

Organisasjonsnummer:
993895601

 

Tove Brorson

Leder

Ejgil Kristensen

Nestleder

Birger Larsen

Kasserer

Øivind Johansen

Leder fiskeutvalg

Ola Opsahl

Ungdomsansvarlig

Alf Bjørnar Skau

Leder jaktutvalg

Alice Brønnum

Sekretær

Karine Rusten-Stavheim

Kvinnekontakt

Henning Hovland

Styremedlem