Kontaktinformasjon

Adresse:
Lunner jeger og fiskerforening
Postboks 1
2713 Roa

Epost:
[email protected]

Styret 2023-2024
Klikk her for å se hele listen.

Tlf. leder Tove Brorson: 920 57 554

Bankforbindelse:
Sparebank 1 Ringerike Hadeland
kontonummer: 2030 66 50727

Vipps:
132378

Organisasjonsnummer:
993895601

Våre vedtekter:
Revidert  03.03.2023

Vedtekter revidert 03.03.23

Styringsdokument for LJFF

Tove Brorson

Leder

Ejgil Kristensen

Nestleder

Birger Larsen

Kasserer

Øivind Johansen

Leder fiskeutvalg

Ola Opsahl

Ungdomsansvarlig

Alf Bjørnar Skau

Leder jaktutvalg

Alice Brønnum

Sekretær

Karine Rusten-Stavheim

Kvinnekontakt

Morten Øiom

Styremedlem