Lunner Jeger- og Fiskeforening ønsker velkommen til jegerprøvekurs!

Publisert 19. februar 2023 kl. 17.52

Lunner Jeger- og Fiskeforening ønsker velkommen til jegerprøvekurs!

Planlagt kursstart uke 5 i 2023.

Vi har ikke nøyaktig dato per i dag. Oppdatering med dato for kurset kommer i løpet av noen uker. 

Endelig dato for kurset annonseres på websiden vår og på Facebook.

Kurset gjennomføres med samlinger 2 dager pr. uke (tirsdag og torsdag)
fra kl. 18:00 – 21:00 pluss to utedager.

​Alle samlingene vil foregå på Voksenopplæringen Frøystad, Roa.
Sted og tidspunkt for uteaktiviteter avtales ved kursstart. 

Medlemmer i Lunner JFF betaler kr. 1800,-. Medlemsbevis forevises på kurset og
medlemsnummer samt hvem/hva betalingen gjelder skrives i meldingen ved
betaling.


For ikke-medlemmer betales kr. 2400,- (ved innmelding refunderes kr 600 i etterkant).
Kursavgiften betales til kto. 2030 66 50727 innen kursstart.

I tillegg kommer kostnad for jegerprøveboka, jegerens lovsamling og arbeidshefte.

Påmelding direkte til Hans Erik Eriksen. 


Kontaktperson: Hans Erik Eriksen
E-post: [email protected]
Mobil 41498541