MENY hamburgermeny Close-menu button
Skytetrening

NJFF ung

Norges Jeger- og Fiskerforbund tar barn og unge på alvor. Målsettingen er å bidra til at friluftsliv blir en større del av deres hverdag. Det meste av dette arbeidet foregår i foreningene, der barna og ungdommene er.

NJFF har i en årrekke satset på barn og ungdom, og vi har i dag omkring 8.000 medlemmer i denne aldersgruppen. I løpet av denne tiden har det blitt satt i gang en rekke prosjekter som skal bidra til aktivitet for barn og ungdom.

Fiskesommer

Fiske er for svært mange første smak på et aktivt friluftsliv. Det er enkelt, og gir en meningsfull aktivitet ute i naturen. Det handler om å legge til rette for et meningsfullt og inspirerende friluftsliv, som skal vekke barns interesser for naturen og alt det den har å by på.

Fiskesommer-prosjektet og tilrettelegging av ulike opplegg for aktivitet, er de sentrale satsingene på denne målgruppen. 

NJFF UNG

NJFF UNG er et samlebegrep for alle de satsinger og aktiviteter som tilbys for aldersgruppen fra 13 til 18 år. Jakt- og fiskeskolen, sammen med Jaktskytterskolen, utgjør kjernen i satsingen på NJFF UNG. Dertil kommer en rekke andre aktiviteter, som opplæringsjakt, kurs, fisketurer, jegerprøve, camper og leire.

Alle i målgruppen mottar også fra 2016 et eget magasin. Det kommer digitalt 3 ganger i året, og på papir en gang i året. Med ett eget magasin som går rett i postkassa, håper vi å nå våre ungdomsmedlemmer på en bedre måte. NJFF UNG er også på Facebook og Instagram.

Ungdomsledere

Uten ungdomsledere i foreningene har vi ingen ungdomssatsing. Forbundet har ett ungdomslederkurs som gir ungdomsledere et faglig grunnlag å jobbe ut i fra. Videre lanserer forbundet Aktivitetsarkivet som er et planleggingsverktøy for ungdomsledere. For ungdomslederne i foreningene har vi også en egen Facebookside hvor vi publiserer informasjon og tilbud.

Barn- og ungdomskonferansen er en årlig konferanse for alle dere som jobber med barn og ungdom i fylkeslagene og foreningene. Konferansen tar opp problemstillinger og bidrar til erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Forbundet har også et eget Barne- og ungdomsutvalg som er et rådgivende organ for forbundsstyret. Utvalget jobber med saker som angår forbundets barne- og ungdomssatsing.

Økonomisk støtte

Forbundet søker midler på vegne av foreningene fra flere statlige instanser. Hvert år fordeler forbundet omkring 6 millioner kroner til barn- og ungdomsaktiviteter lokalt. Sørg for at din forening nyter godt av denne muligheten.

Du finner mer informasjon om prosjektene og mulighetene for økonomisk støtte her.

Om du har spørsmål om barne- og ungdomsarbeid, ta gjerne kontakt med fylkeslaget