Jakt-, hund- og viltutvalget

Fra 2012 er Jakt- og viltutvalget slått sammen med Hundeutvalget. Nytt navn på utvalget er Jakt-, hund- og viltutvalget. Utvalgets leder er Stian Midtsveen

Nord-Aurdal JFF disponerer jaktterreng for småvilt i Liaskogen / Lund skog og Sørum sameige

​​​​​​For å få jaktkort for småvilt i Liaskogen og Lund skog​, som dekkes av ett jaktkort, må du enten være medlem av NAJFF eller være bosatt i kommunen.

Jaktkort i Sørum sameige​ selges kun til medlemmer av NAJFF og det selges et begrenset antall kort.

Alle som kjøper kort må vise kvittering på betalt jegeravgift for det aktuelle året. Jaktkort kan kjøpes hos Sport1 på Valdres Storsenter (Leira). 

 

​For mer informasjon og jaktregler, se her

For kart over Liaskogen, se her

For kart over Sørum Sameige, se her​

 

Jaktregler 2018 NAJFF.pdfKartutsnitt Liaskogen - justert.pdfKartutsnitt Sørum Sameige - justert.pdf

Utvalgsleder Stian Midtsveen 2920 Leira i Valdres 974 11 072
  Guro Fossen Schlytter  2900 Fagernes 908 87 400​
  Vidar Skrindsrud 2917 Skrautvål 905 68 134
 ​
 
Bjørn Kjellmann 2910 Aurdal 970 85 600
​​ ​Kai Stenbro

 

Kontaktpersoner:

  Adresse: Telefon: Oppgaver:
Stian Midtsveen Stenstumoen 21, 2920 LEIRA 61 36 24 89 / 974 11 072 Utvalgsleder, småviltkort
       
Bjørn Kjellman Engbo, 2910 AURDAL 61 3655 95 / 970 85 600 Oppsyn - Gaupekontakt

 

Jaktkort for småvilt

Kontaktperson Stian Midtsveen mob 974 11 072

 

​​

Vilt - ettersøk og sporing 

Kontaktperson:  Vidar Skrindsrud       905 68 134

Han kan orientere mer om sporprøver, ettersøksringen i Valdres, regler for ettersøk etc.

  
Oppsyn og gaupe (sporing/jakt)
Oppsynsnsleder/kontaktperson:  Bjørn Kjellman p. 61 36 55 95 / m. 970 85 600. NAJFF har ansvar for oppsynet på de arealer vi leier. Oppsynsleder kan kontaktes om noe er uklart eller ulovligheter oppdages.  

Foreningen bidrar aktivt under gaupesporing/taksering for Fylkesmannen og deltar aktivt i gaupejakten i kommunen.  

  

NJFF-Oppland samordner sporingen, for mere info. se:

www.fylkesmannen.no 

Alle observasjoner av gaupe og gaupespor er av interesse og ønskes varslet snarest. Familiegrupper av gaupe er av spessiell interesse for Fylkesmannen/Rovviltnemda som grunnlag for kvotefastsettelsen for senere år.
 

Ta derfor snarest også direkte kontakt med Statens naturoppsyn (SNO) i Valdres v/ Ole Knut Steinset tlf. m. 975 44 177 eller Per Ivar Steinsæter tlf. p. 61 34 78 32 m. 907 84 742 ved all observasjon av familiegrupper av gaupe. De kommer da for å undersøke aktuelle spor.

SNO ønsker også informasjon om alle observasjoner av bjørn og jerv i Valdres.


Vi jobber også med å få til et bedre samarbeid om felles gaupejakt i hele kommunen med grunneierlagene for å optimalisere uttaket. Det kan være ganske avgjørende for fellingsresultatet, da gauper fort kan bevege seg 25 km i døgnet. Og den har et totalt leveområde/revir fra ca. 500 km2 og oppover. 
 

 

Bakomberghytta - på Liaåsen 

  

   Bakomberghytta er til fri benyttelse av alle medlemmer som foreningshytte.
For å dekke fellesutgifter for bruken (gass ol.) er pris for leie kr. 50,- per døgn for hytta.
Kontaktperson:    
Asbjørn Morterud tlf. 61 36 17 03 / 476 11 638

Skuddpremie i Liaåsen/Liaskogen 

NB! Det er nå skuddpremie på predatorer i Liaskogen jaktfelt.

Kråke/Skjære/Måke/Ravn            kr.  50,-
Røyskatt  kr. 100,-
Mink kr. 300,-
Mår                                                kr. 500,-
Rev      kr. 400,-


 

Visning av skutt vilt og utbetaling av beløpet hos kasserer i grunneierlaget:  Otto Sundvoll tlf. 61 36 25 25

​                                         

  Se også mer jaktinfo. på siden www.viltforvaltning.no