MENY hamburgermeny Close-menu button

Om NJFF Oppland

NJFF Oppland er Norges Jeger- og Fiskerforbunds (NJFF) regionlag i Oppland. NJFF er en landsomfattende interesseorganisasjon for jakt, fiske og friluftsliv. ​

Regionlaget har ca 7 000 medlemmer i 42 lokalforeninger i alle regionens kommuner. ​I menyen under "Lokallag" ligger mer informasjon om de enkelte lokallagene. 

Regionlaget er bindeleddet mellom lokalforeningene og forbundets sentralledd. Arbeidsoppgavene omfatter i hovedsak organisasjon- og, koordineringsarbeid, kurs- og instruksjonsvirksomhet, prosjektarbeid, og støtte til lokallag med arrangement. I tillegg deltar og bistår regionlaget i en rekke høringer innenfor planer og lovverk i relevante fagområder.

NJFF Oppland ledes av ett styre på 7 personer valgt på regionlagets årsmøte. Vi har også et frivillig instruktørkorps og fagutvalg med tillitsvalgte

NJFF Opplands administrasjon består av en fast ansatt regionsekretær i 100% stilling og en barne- og ungdomsarbeider i ca. 25% stilling

Kontoret ligger i Fakkelgården, Vormstuguvegen 40, 2624 Lillehammer.

 

For spørsmål til NJFF Oppland:

Regionsekretær Tore Grønlien, tlf 901 87 976, epost: [email protected]

Barne- og Ungdomsmedarbeider Tor Taraldsrud, tlf 481 90 145, [email protected]

Fung. Regionleder Tove A. Bøe, tlf 970 24 246, [email protected]

 

NJFF Oppland styre f.o.m 20.09.2022

F.ung Regionleder

Tove Annethe Bøe

97024246

[email protected]

Nestleder

Tove Annethe Bøe

97024246

[email protected]

Kvinnekontakt

Britt Solveig Sørbye

90513897

[email protected]

Økonomiansvarlig

Erik Olstad

95494251

[email protected]

Ungdomsansvarlig

Jørgen Vole

91799894

[email protected]

Styremedlem

Stian Stende

99502214

[email protected]

Styremedlem

Ola Rusten-Stavheim Opsahl

93201375[email protected]

Varamedlem

Idar Pettersen Rustestuen

97970294

[email protected]

Varamedlem

Annette G.Martinsen

96502062[email protected]

 

 

 

NJFF Oppland

Vormstuguvegen 40

2624 Lillehammer

Bankkonto: 2000 07 61363

Org.nr: 984 098 650

Tove Annethe Bøe

Nestleder

Britt Solveig Sørbye

Kvinnekontakt

Erik Olstad

Kasserer

Stian Stende

Styremedlem

Ola Opsahl

Styremedlem

Erik Andreassen

Org.kontakt