Rifleskyting

Jakt

Alle som skal drive ordinær jakt må ha bestått jegerprøve og ha betalt den årlige jegeravgiften til staten.

​​​Det er gode jaktmuligheter i Sel kommune. Reinsjakt og småviltjakt i Rondane.  Elgjakt, hjortejakt og småviltjakt  i statsalmenningen og ellers mange privatterreng med småviltjakt og elgjakt/hjortejakt. Det er også åpnet for beverjakt i de siste årene. Ta kontakt med SJFF eller Sel fjellstyre for informasjon.