MENY hamburgermeny Close-menu button
Foto: BK Kjelsrud

Natur og Miljø

SLJFF arbeider for vern av natur- og miljøressursene og allmennhetens adgang til å drive jakt, fiske og annet friluftsliv i en mest mulig ren natur, uten forurensning og skadelige inngrep.

Vi arbeider for at det ved alle inngrep og annet virksomhet ute i naturen velges løsninger som i minst mulig grad medfører forringelse av natur og miljø.

SLJFF har gitt innspill til Søndre Land kommune i forbindelse med Kommuneplanens arealdel og Klima- energiplanen.  Her peker vi på den betydningen jakt, fiske og annet friluftsliv har for helse og trivsel. Kommunen bes ha som mål å bidra til at befolkningen skal kunne drive  friluftsliv i en mest mulig ren natur, uten forurensning og andre skadelige inngrep.  Befolkningen må kunne bevege seg fritt i samsvar med Friluftslovens bestemmelser.

SLJFF arbeider for å verne om vilt og fisk, herunder viltbiotoper og gyteplasser for fisk.

Foreninger driver en fisketrapp i Lomsdalselva som synes å fungere bra. 

Vi forsøker å avdekke skadelig og ulovlig adferd ute i naturen.  Her kommer jaktoppsynet sterkt inn. Vi søker også  å hindre eller begrense utbredelse av dyre- og fiskearter som sprer sykdommer eller på annen måte virker skadelig inn på de ønskede dyre- og fiskearter.​​

SLJFF samarbeider med ander jeger- og fiskerforeninger og miljø- og friluftsorganisasjoner samt fylkets fiskeforvaltning.