Rypetaksering

Hund

Jakt med hund har lange tradisjoner i Norge. Innenfor jakthundene er det mange forskjellige grupper og innen disse gruppene er de ulike rasene avlet frem med hver sine særegne kvaliteter som gjør disse til gode jakthunder.

Ulven (Canis lupus) er allikevel ikke hundens progenitor.

Hundedyrene som gruppe oppsto alt for omkring 40-60 millioner år siden. Det har lenge vært et åpent spørsmål om fra hvor og hva tamhunden stammer. Den har både blitt regnet som en selvstendig art og en underart gjennom årene, men til nå har det vist seg svært vanskelig for forskerne å dokumentere opphavslinjene vitenskaplig. Derfor har det versert en rekke mer eller mindre kvalitative teorier, men større og mindre oppslutning. I senere år har mange regnet tamhunden som en underart til ulv (Canis lupus), men nå har moderne forskning med DNA og langt mer nøyaktige verktøy gitt verden ny viten om opphavet.

 

 Ulven (Canis lupus) er allikevel ikke hundens progenitor.

 

Kilde: http://no.wikipedia.org/wiki/Hundefamilien