Jakt

Alle som skal drive ordinær jakt må ha bestått jegerprøve og ha betalt den årlige jegeravgiften til staten.

For å jakte storvilt skal det også avlegges en årlig skyteprøve. For jakt på hjort, elg og rådyr må du ha tilgang på ettersøkshund.

Jakttider og priser 2023/2024

​Voksen rådyrbukk u/hund​10.8. - 24.9.​kr 500,-
​Rådyrjakt m/hund​25.9. - 23.12.​Kr 500,-
​Småviltjakt m/hund​10.9. - 23.12.​Kr 500,-
​Harejakt m/hund​1.1. - 28./29.2.​Kr 300,-
​Revejakt​15.7. - 15.4.​-
​Revejakt m/hund​10.9. - 28./29.2.​-
​Mår​1.11. - 15.3.​-
​Gjestekort 3 dager​Kr 200,-

 

Gjestejeger må være i følge med, eller jakte sammen med et jaktberettiget medlem, med gyldig jaktkort.
Ettersøksavtale må inngås før jakt iverksettes for de som ikke har godkjent ettersøkshund.
Saurenhetsbevis kreves.
Toppjakt med rifle, ikke tillatt
Bruk av fuglehund tillatt

Kontaktperson jaktkortsalg Hans Fredrik Herberg tlf 91825186 eller Anders Frydenlund tlf 97469089

Skuddpremier

Skudd / fangstpremie for rev kr 500,-

Skudd / fangstpremie for mår kr 250,-

Fanget rovvilt som det skal belønnes skudd / fangst premie for, må forevises jaktutvalgets leder for kontroll og registrering, så snart det lar seg gjøre.

Vi gjør oppmerksom på at dette gjelder kun medlemmer og bruksberettige, med jakttillatelse / jaktkort.

Kontaktperson Hans Fredrik Herberg:

tlf 91825186  e-post: [email protected]

Regler for rovviltjakt.

 1. Hjemmel
  Vedtak styremøte.

 2. Hensikt
  Hensikten med rovviltjakta og skuddpremieordningen er å redusere bestanden av de rovdyr som sannsynligvis tilhører de viktigste predatorer av det vilt medlemmene ønsker å høste av.

 3. Hvilke dyr omfattes av ordningen

  Ordningen gjelder kun rødrev og mår.

 4. Hvem kan jakte
  Det er kun medlemmer av Jakt- og fiskeforeningen i Toten Alm. lodd nr 4 og bruksberettigede som kan premieres for felling av rødrev og mår. Det tillates likevel at medlemmer eller bruksberettigede jakter sammen med en person som ikke er medlem eller bruksberettiget. De må i tillegg ha gyldig jegeravgiftskort og jakttillatelse utstedt av vår vanlige jaktkortselger. Tillatelsen er gratis.

 5. Hvor kan det jaktes
  Dyret må være skutt/fanget innenfor grensene til Toten Alm. lodd nr 4.

 6. Jakttider
  Rødrev kan felles i perioden 15. juli – 15. april. Mår kan felles i perioden 1. november – 15. mars.

 7. Jakt med hund
  Alle jakthundraser er tillatt brukt under slik jakt. (Fra småviltjaktas start til 28/29 feb. for rev, unntatt 24.12 – 31.12.)

 8. Visning av fangst
  Felt dyr vises til Leder i Jaktutvalget for kontroll innen rimelig tid etter felling. Kontrolløren noterer dyret i et registreringsskjema med dyreart, kjønn, vekt, lengde fra snutespiss til haletipp og generell tilstand. Ytterste klo på høyre bakbein klippes av som sikring mot dobbelvisning av dyret. Dersom jegeren har planer om å stoppe ut dyret kan denne kloklippingen sløyfes for ikke å ødelegge trofeet. Dette skal avmerkes i journalen som signeres av jegeren. Kontrolløren noterer jegerens bankkontonummer og rapporterer fangst og bankkontonummer videre til kasserer som sørger for utbetaling.

 9. Størrelse på skuddpremie
  Størrelsen på skuddpremien er satt til 500 kroner for rødrev og 250 kroner for mår.

 10. Gyldighet
  Disse regler er gyldige fram til styret bestemmer noe annet.

Starum 2023

Erik Haugom (sign)
Leder