MENY hamburgermeny Close-menu button

Fiske

Norges minste fylke har store fiskemuligheter.

Oslo er Norges minste fylke, men har stor variasjon innenfor fiske. Det er rikt artsmangfold i fjorden for de som foretrekker å fiske i saltvann. Torsk, sei, lyr, makrell, sjøørret, havabbor og stripete pellamide er noen av artene man kan treffe på i Oslofjorden. For de som foretrekker å fiske i ferskvann, får man tilgang til 500 fiskevann på et enkelt fiskekort. Kultiveringen og salg av fiskekort blir foretatt av Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA). Arter man kan treffe på i ferskvann er mort, abbor gjedde, ørret, røye, karpe og mer. Se www.ofa.no for mer informasjon. Fiske i salt- og ferskvann er lett tilgjengelig med kollektivtransport i Oslo. Enten det er med båt til øyene i fjorden, med tog, buss eller T-banen til marka. Fra 2016 blir det igjen mulig å fiske laks i Akerselva midt i sentrum, dette har blitt muliggjort gjennom en stor innsats fra frivillige og OFA.

I Oslo blir det gjennomført ulike kurs og aktiviteter innen fiske fra de forskjellige lokallagene. Her kan nevnes Fiske i Storbyen, Fiskesommer og fluekastekurs for å nevne noen. Lokallagene arrangerer også ulike fisketurer for medlemmene både lokalt og nasjonalt. Det blir også arrangert Fylkesmesterskap i isfiske og fluekasting. Se hjemmesidene eller aktivitetskalenderen for de ulike kursene og aktivitetene.

Sammen med fylkeslagene i Østfold, Akershus, Vestfold og Telemark, er Oslo NJFF med på å arrangere Oslofjordkonferansen. Den har blitt avholdt i 2014 og 2015, og vi er i gang med planlegging av en ny konferanse i 2017. Fokus for dette er arbeidet er å sikre godt fiske og tilgjengelighet rundt Oslofjorden. Vi jobber opp mot myndighetene angående fiskekvoter, minstemål og sikring av tilgjengelighet for almenheten for friluftsliv.​​