MENY hamburgermeny Close-menu button

Generalforsamling

Innkalling til Generalforsamling 2022. Årets generalforsamling blir onsdag 23. mars kl 19-21 på Oslo Militære Samfund.

Publisert 24. juni 2022 kl. 08.00

Følgende skal behandles:

 1. Konstituering  (godkjenning av innkalling, dagsorden  og forretningsorden)  
 2. Årsmelding fra siste kalenderår  
 3. Revidert regnskap fra siste kalenderår  
 4. Saker som styret har oppført på dagsorden 
  4.1 Forslag til nye vedtekter.
 5. Innkomne saker med styrets forslag til vedtak
  Det er ingen innkomne saker. 
 6. Foreningens kontingentandel  
 7. Styrets Honorar
 8. Styrets forslag til budsjett 
 9. Valg av styre  
 10. Valg av styremedlem til Trygve Gotaas Fond 
 11. Valg av valgkomite med 3 medlemmer og 2 vararepresentanter 
 12. Utdeling av hedersbevisninger og æresmedlemskap

Ad punkt 4.1: Landsmøtet 2021 vedtok en ny vedtektsnorm for lokalforeningene. Hensikten er å gjøre hele organisasjonen mer helhetlig. Denne vedtektsnormen har et ufravikelig innhold. Den nye vedtektsnormen må være innført hos lokalforeningene senest på Generalforsamlingen 2023.

Vedtektsnormen har en annen struktur enn dagens vedtekter, og den inneholder en del endringer. For å gjøre det håndterlig å innføre nye vedtekter uten å overkjøre Generalforsamlingen, har vi valgt å gjøre det i to steg: I år vil vi i all hovedsak innføre den nye strukturen, mens neste år vil det komme noen endringer som det kan voteres over endring for endring.

Det er likevel med noen endringer i forslaget som er forelagt årets Generalforsamling:

 • Stemmerettsalderen senkes fra 18 til 14 år
 • Styreleder velges for 2 år mot tidligere 1 år
 • Fristen for innkomne forslag til Generalforsamlingen endres til å være 2 uker før Generalforsamlingen. Tidligere var fristen 31. januar
 • Endring i fastsettelsen av kontingentandelen; nå kan vi ikke bestemme en sum, men må velge mellom lav, middels eller høy sats

Du finner eksisterende vedtekter her.

Forslaget til nye vedtekter finner du her.