Generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 2024. Årets generalforsamling er torsdag 14. mars kl 19-21 i Kronesalen på Sentralen, Øvre Slottsgate 3. Det vil bli enkel servering før selve generalforsamlingen begynner. Du er velkommen til å møte opp fra kl 18:00. Adkomst: Inngang i Øvre Slottsgate 3, via heis eller trapp til etasje 4+. Ta trapp fra Galleriet til femte etasje. Rullestoladkomst via takterrassen i femte etasje.

Publisert: 01. januar 2024 kl. 16.47

Sist oppdatert: 20. mars 2024 kl. 20.54

Følgende skal behandles:

 1. Konstituering 
  1. Godkjenning av innkallingen
  2. Godkjenning av dagsorden
  3. Godkjenning av forretningsorden
  4. Valg av ordstyrer
  5. Valg av sekretær
  6. Valg av tellekorps
  7. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
 2. Årsmelding fra siste kalenderår 
 3. Revidert regnskap fra siste kalenderår 
 4. Innkomne saker med styrets forslag til vedtak
  1. Det har kommet inn spørsmål rundt foreningens drift. Disse spørsmålene vil bli besvart ved fremleggelse av årsmelding.
 5. Retningslinjer for foreningsdriften
 6. Andre saker som styret har ført opp på dagsorden
  1. Ny virksomhetsplan 2024-2028
 7. Trygve Gotaas Fond orienterer om
  1. Årsberetning
  2. Regnskap
 8. Styrets honorar
 9. Styrets forslag til kontingentnivå (lav, middels, høy sats) for hovedmedlemskap
 10. Foreningens utvalgsstruktur og valg av medlemmer til utvalg etter behov
 11. Styrets forslag til årsplan og budsjett
 12. Valg av styre i henhold til §8
 13. Valg av valgkomite bestående av leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer
 14. Valg av revisor(er)
 15. Eventuell utnevning av æresmedlemmer og hederstegn
 16. Eventuelt forslag om vedtektsendringer med utgangspunkt i NJFFs vedtektsnorm
 17. Valg av styremedlem og revisor til Trygve Gotaas Fond
  1. Valg av styremedlem
  2. Valg av statsautorisert revisor etter forslag fra styret i TGF 
 18. Valg av hederstegnkomite bestående av leder og 2 medlemmer som velges hvert år

Fristen for å sende inn forslag som ønskes behandlet på Generalforsamlingen er 2 uker før Generalforsamlingen, dvs torsdag 29. februar. Forslag kan sendes til [email protected].

Endelig saksliste med innkomne forslag og styrets forslag til vedtak var tilgjengelig frem til generalforsamlingen ble avholdt.