Generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 2023. Årets generalforsamling er torsdag 16. mars kl 19-21 i Skram-salen på Litteraturhuset, Wergelandsveien 29. Det vil bli enkel servering før selve generalforsamlingen begynner. Du er velkommen til å møte opp fra kl 17:30.

Publisert: 01. januar 2023 kl. 16.47

Sist oppdatert: 17. mars 2023 kl. 09.20

Følgende skal behandles:

 1. Konstituering 
  1. Godkjenning av innkallingen
  2. Godkjenning av dagsorden
  3. Godkjenning av forretningsorden
  4. Valg av ordstyrer
  5. Valg av sekretær
  6. Valg av tellekorps
  7. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
 2. Årsmelding fra siste kalenderår 
 3. Revidert regnskap fra siste kalenderår 
 4. Innkomne saker med styrets forslag til vedtak
  Det er ingen innkomne saker.
 5. Andre saker som styret har ført opp på dagsorden
  Endring i vedtektene til Trygve Gotaas Fond.
 6. Trygve Gotaas Fond orienterer om
  1. Årsberetning
  2. Regnskap
 7. Styrets honorar
 8. Styrets forslag til kontingentnivå (lav, middels, høy sats) for hovedmedlemskap
 9. Styrets forslag til årsplan og budsjett
 10. Valg av styre i henhold til §8
 11. Valg av valgkomite bestående av leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer
 12. Valg av revisor(er)
 13. Eventuell utnevning av æresmedlemmer og hederstegn
 14. Eventuelt forslag om vedtektsendringer med utgangspunkt i NJFFs vedtektsnorm
  1. Endre §12 i vedtektene
  2. Endre §6 i vedtektene
  3. Endre §8 i vedtektene
  4. Endre §9 i vedtektene
  5. Endre §10 i vedtektene
  6. Innføre domsutvalg, ny §12
  7. Endre §11 i vedtektene
 15. Valg av styremedlem og revisor til Trygve Gotaas Fond
  1. Valg av styremedlem
  2. Valg av statsautorisert revisor etter forslag fra styret i TGF 
 16. Valg av hederstegnkomite bestående av leder og 2 medlemmer som velges hvert år

Fristen for å sende inn forslag som ønskes behandlet på Generalforsamlingen er 2 uker før Generalforsamlingen, dvs torsdag 2. mars. Forslag kan sendes til [email protected].

Endelig saksliste med innkomne forslag, styrets forslag til vedtak kan lastes ned frem til generalforsamlingen avholdes.