Generelt

Oslomarka Jeger- og Fiskerforening er en forening som er åpen for alle!

Oslomarka Jeger- og Fiskerforening er en forening som er åpen for alle!

Et av våre hovedformål er å arbeide for og bedre allmennhetens adgang til jakt og fiske.

Foreningen er tilknyttet Norges Jeger- og Fiskerforbund, og Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA). De fleste av våre medlemmer er bosatt i Oslo og vi teller i dag i nesten 400 medlemmer. En drøy fjerdedel av disse tilhører  juniorgruppa vår!!!

Foreningen er meget aktiv, med et flott miljø, og har mange fine tilbud til medlemmene som skulle passe enhver smak. Faste medlemsmøter arrangeres hver måned. Vi holder til i det store klubblokalet tilhørende Linderud IL på Linderud (ved Siemensbygget på Østre Aker vei).

På møtene våre har vi underholdning med foredrag, filmvisning etc. av både eksterne og lokale krefter. Foreningen er aktiv på mange områder og har et godt miljø med en sosial profil.

Ved siden av fiskestellsarbeidet i samarbeide med OFA, har vi også et prosjekt i samarbeide med Ila landsfengsel, hvor utvalgte innsatte får bli med i vårt arbeide med fiskestell i Oslomarka.

 

  • Det blir arrangert flere jakt- og fisketurer, og konkurranser gjennom sesongen.
  • Vi arrangerer Jegerprøvekurs og treffes på skytebanen jevnlig.
  • Fluefiske- og fluebindingskurs samt andre kurs arrangeres jevnlig.
  • De fleste aktivitetene er gratis eller subsidierte. Ta kontakt med hovedstyret eller oppmann for den aktuelle gruppen, for nærmere opplysninger.

 

Som medlem i foreningen vår kan vi tilby mange fordeler, både lokalt av foreningen men også sentralt av Norges Jeger og Fiskerforbund.

Selvsagt bør DU bli med i jeger- og fiskerfellesskapet i Oslomarka JFF. 
Vi ønsker at DU blir med oss og gjør Oslomarka JFF til en enda bedre forening. En forening som kan bidra både til fellesskapet og til enkeltpersoner i enda større grad enn det vi gjør i dag. 
Vi er aktive på flere områder og kan tilby deg et aktivt og engasjert miljø.
Foruten vår egen ungdomsgruppe som trenger mange ressurser, drives det også et betydelig og viktig kultiveringsarbeide i samarbeide med OFA (Oslomarkas Fiskeadministrasjon). Her kan du henge deg på et av arbeidslagene og få være med på å gjøre marka til en spennende og levende fiskeplass, og bevare dette også for de kommende generasjoner.
Sammen med Ila landsfengsel og forvaringsanstalt driver vi et attføringsarbeid hvor de innsatte får være med et av arbeidslagene i marka. De får bl.a. være med på rydding av gytebekker, leirplasser og kalking av bekker. Et viktig arbeide for både marka og for de innsatte selv.
Foruten dette kan vi tilby deg, som jeger eller fisker, et rikt utvalg av aktiviteter. Alt fra fluebindingskvelder i sosialt lag til fiskekonkurranser og kultivering av marka samt skyte aktiviteter for hagle og rifle! For ikke glemme tilbudene for de yngre og familiearrangementene!

Et tilbud til barn og unge

Det er lite som knytter voksne og barn så tett sammen som utøvelsen av felles interesser. Derfor ønsker vi å legge forholdene til rette for at du skal kunne dele din kunnskap med barna – slik at de i sin tur kan bli ansvarsbevisste utøvere av jakt og fiske. For unge fra 12 år har vi en fantastisk kanotur gjennom Nordmarka rett før skolestart hvert år.