Årsmøtet berammes til 13. mars 2024

 • Fra:
  13.03.2024 kl. 18.00
 • Til:
  13.03.2024 kl. 21.00
 • Varighet:
  3 timer
 • Sted:
  Trollvannstua, Trollvannsveien 3, 0490 Oslo
 • Pris:
  Gratis
 • Arrangør:

Tid for årsmøte

Bare å sette av tid.

Forslag til saker sendes til: [email protected]

 

Agenda

 1. Konstituering av møtet:
  • godkjenning av innkalling
  • godkjenning av dagsorden
  • godkjenning av forretningsorden
  • valg av ordstyrer
  • valg av sekretær
  • valg av tellekorps
  • valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

 

 1. Årsmelding fra siste kalenderår
 2. Revidert regnskap fra siste kalenderår
 3. Innkomne saker med styrets forslag til vedtak
 4. Andre saker som styret har ført opp på dagsorden
 5. Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett
 6. Foreningens kontingentandel
 7. Valg av styre i henhold til §8
 8. Valg av medlemmer til utvalg etter behov
 9. Valg av valgkomité på 3 medlemmer
 10. Valg av to revisorer og en vararevisor.
 11. Ev. utnevning av æresmedlemmer
 12. Forslag om vedtektsendringer

 

Det vil fremmes forslag til justerte vedtekter i tråd med NJFFs landsmøte, norm. 


 

Legg i kalender
KONTAKT

Leif Helland

Tlf: se e-post

Del: