Nye regler om feller og fangst, - åpnes for elektronisk tilsyn av feller

Fra 1. april 2024 er det kun tillatt å bruke feller godkjent for den enkelte art og som finnes på listene i den nye forskriften. Det åpnes også for at fellene kan sjekkes elektronisk. Miljødirektoratet har utarbeidet en komplett liste over hvilke feller som er tillatt brukt på den enkelte art.

Publisert: 07. mars 2024 kl. 11.02

Sist oppdatert: 07. mars 2024 kl. 11.20

Tydeligere regler for å fange vilt med feller fra 1. april 2024

Miljødirektoratet har oppdatert rammene og definert en fullstendig liste over hvilke feller som er tillatt å bruke til fangst. De nye reglene trer i kraft 1. april 2024, ved nytt jaktår. Det er kapittel 9 i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst som blir endret.

Elektronisk tilsyn, i form av et viltkamera på fangstplassen, kan nå erstatte fysisk sjekk av alle feller som fanger viltet levende. Ved fangst av villsvin, gaupe og jerv skal det i tillegg til kamera benyttes elektronisk fellevarsling, hvor du varsles dersom det er fangst i fella.

Mange modeller

For fangst av mår, vil et 20-talls ulike modeller bli tillatt. Ved levendefangst av rev, er fire felletyper tillatt, mens 26 felletyper som avliver mink er godkjent. En liste over feller tillat på den enkelte art sørger for en human fangstutøvelse, og ivaretar jakt- og fangstutøvelsen slik samfunnet kan akseptere den.

Framover er det krav om at alle feller skal stå i kasser. Vi oppforder den som har lyst til å prøve fangst til å sette seg godt inn i regelverket for utplassering av feller og merking av fangstredskapet.

Grunneiers tillatelse må også på plass.

Oversikt over godkjente feller til fangst fra Miljødirektoratet 

Miljødirektoratet har lagt ut artikkel her