MENY hamburgermeny Close-menu button

Fiske

Sportsfiske har lange tradisjoner i Norge. I all tid har nordmenn kombinert glede og nytte ved å bringe med seg fangsten hjem.

Fiske i Halden

​​Enningdalselva 


(Berbyelva) er navnet på den 13 km lange elvestrekningen mellom sjøen Bullaren i Sverige og Iddefjorden i Halden kommune. For fiskeinteresserte er Enningdalselva kjent som en storlakselv, med rekordlaks på 17,7 kg og med gjennomsnittsvekt på 4,5 kg. Elva åpner fisket den 23. mai og fisket avsluttes 15 august. AJFF Halden forvalter og kultiverer elva. Det har de gjort med iver siden 1986.

 

Tista

Laksefiske midt i by`n

Tista er navnet på den 4 km lange elva mellom Tistedalen og Iddefjorden i Halden kommune. For fiske interesserte er Tista en elv som AJFF Halden og Saugbrugs har vekket til live etter 100 års dvale. Gjennom de siste årene har AJFF Halden satt ut smolt og yngel fra Berbystammen og elva ble åpnet for allmennheten 1. juni 2003.

Største registrerte laks som er tatt i Tista er på 11,1 kg, av Ekrem Potorqoi i 2015.​


Konkurranser​ 

H​vert år rundt 1. April arrengerer vi sjøørretkonkurranse med mange fine premier.

Vi har også årlig klubb konkurranse i isfiske.

 

Fiskekort​

​Det blir solgt fiskekort på klubblokalet eller i Jerna billington, storgata​​ 6

For å kunne kjøpe fiske kort til anadromfisk( laks/ sjøørret) må du ha betalt fiskeavgiften


Fiskeravgift løses på:          http://fiskeravgift.miljodirektoratet.no/