MENY hamburgermeny Close-menu button

Omsider foreslås en solid heving av steinkobbekvota

NJFF sentralt og regionlagene i Telemark, Vestfold og Østfold har i flere år bedt om langt høyere kvoter for steinkobbe i Oslofjorden. Forslaget fra Fiskeridirektoratet for 2023 er et langt skritt i riktig retning.

Publisert 30. november 2022 kl. 11.06

Regionlagene i NJFF rundt ytre del av fjorden har i mange år bedt om at kvoten for steinkobber må heves. De siste årene har vi mer spesifikt og godt begrunnet bedt om at kvoten settes til 180 dyr til sammen i Østfold, Telemark og Vestfold (60 i hver region).

Senest i 2022 var Fiskeridirektoratets kvote på 10, 15 og 16 steinkobber i hhv. Telemark, Vestfold og Østfold, til sammen 41 dyr. Så ble da også jakten stanset allerede 11. januar, siden kvoten var full.

Nå foreligger forslaget på kvote for 2022, og her har Fiskeridirektoratet gått inn for en solid heving av kvotene. Forslaget er 52 i Østfold, 50 i Vestfold og 17 i Telemark, altså til sammen 119 dyr og en tredobling av kvota fra 2022.

Kvota er nå på høring, og NJFF sentralt skal sende inn innspill til Fiskeridirektoratet senest 8. desember. Vi i NJFF Østfold har meldt tilbake at vi er fornøyde med at kvota er hevet, men at vi fortsatt står på at vi ønsker en kvote for Østfold på 60 dyr, og til sammen 180 dyr i de tre regionene.