Skytebanene er en viktig arena for å fremme de gode jegerne

Årsmøtet i NJFF vedtok en resolusjon der de ber kommunene våre planlegge for etablering av skytebaner i kommunenes arealplaner der skytebaner mangler, sikre en reell tilgang på skytebaner i hele fylket, sikre at eksisterende skytebaner ikke blir utsatt for økt press om reduksjon i aktivitet som følge av utbygginger i banenes nærområde, og se verdien av og tilgodese skytebanene ved fordeling av spillemidler.

Publisert: 25. mars 2024 kl. 20.12

Sist oppdatert: 25. mars 2024 kl. 20.19

De viktige skytebanene

I Østfold er det mer enn 23.000 registrerte jegere (per 2019, før Viken), og hvert år er det 300-400 (318 i regi av jeger- og fiskerforeninger i Østfold i 2023) nye som tar jegerutdanningen. Jakt stimulerer til friluftsliv, bidrar til bedre ressursutnyttelse av utmarka og er en viktig del av næringsgrunnlaget for mange grunneiere. For ikke å snakke om all den gode maten som bringes til bordet!

Samfunnet stiller heldigvis strenge krav til jegerne. De skal «kunne sitt fag», også når det gjelder våpenhåndtering og å sikre de gode skuddene. Alle som vil jakte må først bestå en jegerprøve. Fokuset er på god jegermoral og kunnskap om naturen, og man må gjennomgå skytetrening med både hagle og rifle. Storviltjegerne må hvert år dokumentere sine skyteferdigheter ved å bestå en skyteprøve, og alle jegere trenger jevnlig skytetrening.

Dyrevelferd
Heldigvis har vi i dag mange skytebaner som gir jegerne mulighet til å etterkomme disse kravene. Trening med våpen har med dyrevelferd og humanitet å gjøre. På skytebanen blir jegeren trygg på eget våpen og kjent med sin egen kapasitet som skytter. En trygg skytter er en god jeger.

Hver kommune har egne ettersøksekvipasjer som rykker ut når dyr er blitt skadet eller kan utgjøre en fare for omgivelsene. Typisk gjelder dette dyr som er påkjørt, eller har forvillet seg inn i bolig- og sentrumsområder. Slike situasjoner fordrer at de som skal gjennomføre ettersøk og eventuell avlivning, er utdannet som jegere og trent på lignende situasjoner. Skytebanene brukes i tillegg av politiet, forsvaret, heimevernet og Statens Naturoppsyn.

Skyting er dessuten en idrett, hvor Norge har en sterk tradisjon med flere utøvere i verdenstoppen. Skytebaner er derfor klassifisert som idrettsanlegg og kvalifiserer for kommunal prioritering av spillemidler.

Frivillig innsats, samfunnsnyttig arbeid
Skytebanene er en viktig arena for å fremme de gode jegerne. Skytebanene drives i stor grad med frivillig innsats, mange av dem av jeger- og fiskerforeninger, og er i utgangspunktet altså ikke kommersielle foretak som genererer noe overskudd. I Østfold har vi 10 riflebaner og 13 haglebaner som driftes på dugnad av våre lokale jeger- og fiskerforeninger. Det er ikke alltid nødvendig at hver kommune har egen skytebane, men det må sikres en reell tilgang på en bane i akseptabel avstand for jegerne som bor i distriktet. Per i dag har flere av våre baner lite eller ingen ledig kapasitet til overs, spesielt i de mer tettbygde delene av Østfold. Det er derfor svært viktig at disse prioriteres bevart og hensyntatt i kommunens planverk.

NJFF Østfold ber om at kommunene våre ivaretar behovet for skytebaner ved å:

  • Planlegge for etablering av skytebaner i kommunenes arealplaner der skytebaner mangler
  • Inngå interkommunale samarbeid slik at det sikres en reell tilgang på skytebaner i hele fylket
  • Sikre at eksisterende skytebaner ikke blir utsatt for økt press om reduksjon i aktivitet som følge av utbygginger i banenes nærområde
  • Se verdien av og tilgodese skytebanene ved fordeling av spillemidler

 

Resolusjon vedtatt av årsmøtet i Norges jeger- og fiskerforbund Østfold, 16-3-2024