VELKOMMEN TIL JEGERPRØVEKURS 2022

Dette kurset avholdes av Hvaler JFF

Sted :Samfunnshuset, 3 etasje, Hauge, Vesterøy.

Tid: Oppstart Tirsdag 1. Februar

7 Innesamlinger fra klokken 18.00 – 22.00

 2 utesamlinger: Søndag 6. februar og lørdag 12. Februar

Kurset avsluttes med eksamen etter endt kurs

Kostnader: Kurset koster 2700 kroner. Medlemmer av Hvaler JFF får kurset for 2000 kroner, for junior er prisen 1600kr for ikke-medlemmer, og 1200kr for medlemmer. Eksamensgebyr kommer i tillegg med kroner 330. Ammunisjon er inkludert i prisen. Bøker er ikke inkludert. Alt må være betalt innen Torsdag 10.02.22 Det er den 6. samlingen, og kvittering må forevises. Ta utskrift ved betaling over nettbank.

Utstyr og materiell: 

 • JEGERPRØVEN med NJFF 2017 eller nyere
 • Den store Jegerprøveboka fra Egmont. ​

Bøkene fins hos bokhandlerne. Nettstedet NJFF.no/jegerprøven er fin for trening på oppgaver og selvstudium. Skrivesaker må medbringes. Eget våpen trengs ikke, men anbefales. Du får låne våpen på kurset.

Eksamen: Avlegges etter kurset. Den består av 50 spørsmål hvorav 40 må være riktig besvart for å bestå. Hvert spørsmål har tre svaralternativer, og du skal plukke ut riktig svaralternativ.

Fremmøte: Kurset består av 9 samlinger, 7 inne og 2 ute. Kurset er obligatorisk for å kunne ta eksamen. Ytterligere opplysninger om avvik gis på kurset.

SAMLINGENE

1.   SAMLING: Tirsdag 1.februar klokken 18.00

·      Emner:

 

 • Om jegerprøven
 • Jakt og holdninger
 • Jaktutøvelsen
 • Regler for human jakt. 
 • Artskunnskap

 

 

2.  SAMLING: Onsdag 2.februar klokken 18.00

·     Emner:

 

 • Våpen, ansvar og krav
 • Haglegeværet, oppbygning og funksjon
 • Regler for sikker jaktutøvelse 
 • Krav til jaktammunisjon
 • Artskunnskap

 

 

3.  SAMLING: Torsdag 3.februar klokken 18.00 

     Emner:

 

 • Regulering av jakta
 • Lover og forskrifter
 • Artskunnskap

 

 

4.  SAMLING: Ute, Søndag 6.februar klokken 11.00 – 15.00, Harestokken, Hvaler JFF sin skytebane på veien til Utgårdskilen.

·    Utstyr: Godt kledd, støvler, noe å sitte på, ekstra genser, kompass, noe å bite i/steke på grillen.

·    Emner:

 

 • På post
  • Våpenhandtering. 
  • Avstandsbedømmelse
  • Postplassering

 

 

 

5.  SAMLING: Tirsdag 8.februar klokken 18.00

·    Emner: 

 • Jaktrifle, våpenets oppbygning og funksjon
 • Ammunisjon, sikkerhetssoner
 • Skytestillinger 
 • Artskunnskap
 • Stell av våpen.

 

6.  SAMLING: Torsdag 10.februar klokken 18.00

·    Emner: 

 • Jakt på småvilt og på storvilt 
 • Ettersøk av skadet vilt
 • Artskunnskap

 

7.  SAMLING : Ute, lørdag 12.februar på HJFF's skytebane på Harestokken, Utgårdkilen klokken 10.00

Utstyr: Hørselvern, godt og varmt kledd, noe å bite i, noe å sitte på. Eventuelt våpen, men ikke ammunisjon

     Øvelser: 

 • Hagle og rifle

 

 

8.  SAMLING:Tirsdag 15.februar klokken 18.00

·    Emner: 

 • Jakthundene 
 • Grunnleggende dressur 
 • Viltforvaltningen i Norge 
 • Oppgavetrening

 

9.  SAMLING: Torsdag 17.februar klokken 18.00

·    Emner: 

 • Forskrift for bruk av fangstredskaper
 • Ivaretakelse av viltet
 • Artskunnskap og oppgavetrening

 

JEGERPRØVEN avlegges etter endt kurs, dato er ikke satt ennå.

 

LESE/SKRIVEVANSKER? Da har du rett til å ta prøven muntlig. Instruktør leser spørsmålene for deg, og du velger svaralternativer. La ikke muligheten gå fra deg! Erfaringsmessig er prøven ofte preget av vanskelige ord og tungt språk. Kom og si fra straks kurset er startet. Det kan være viktig også å få hjelp underveis.

DA ER DET BARE Å STARTE!

DIN AKTIVE DELTAGELSE, DINE ERFARINGER OG DINE SPØRSMÅL BIDRAR TIL ET TRIVELIGERE KURS

Bekreftet og bindende påmelding kan du gjøre til: Espen Dahlstrøm,tlf 93281577, eller e-post til Torstein Johansen: roysen75@hotmail.com

 

Det er satt et tak på 15 elever og det er førstemann til mølla.

Med vennlig hilsen

Espen Dahlstrøm & Torstein Johansen   

nybok.jpg

Jegerprøven med NJFF - 2017 eller nyere

NJFF-butikken
dsjb.png

Den store jegerprøveboka

Prisguide

Jegerprøven

Jegerprøven ble innført som obligatorisk i 1986. Bakgrunnen for prøven, er at de som jakter vilt i Norge skal ha en god kunnskap og riktige holdninger under jaktutøvelse.

Norges Jeger- og Fiskerforbund er den største i landet, når det gjelder jegerprøven. Hvert år utdanner vi 10.000 nye jegere fordelt på over 500 jegerprøvekurs.