Resultat fra Ekstraordinært årsmøte.

Et enstemmig ja til sporting bane.

Publisert: 21. oktober 2021 kl. 00.22

Ekstraordinært årsmøte 20.10.2021.

Start kl.19.00.        Ferdig 21.00

 

Nesten 2 års arbeide med innhenting av priser, muligheter og oppsett ble vist frem på storskjerm.

Med spørsmål til de forskjellige elementer under veis.

Viggo Bjerkansmo, Thomas Paulsen og Hans Petter Holme fikk applaus for den grundige jobben de hadde lagt ned i dette.

Finansieringsplan for prosjektet på 1 084 000kr ble gjennomgått.

Med spørsmål til løsninger under veis.

 

Så var det drøfting, spørsmål, vurderinger og bekymringer som ble satt opp mot hverandre. Til det ikke var mer å spørre om.

Valg: 27 stemmeberettigede stemte ALLE for prosjektet.

Vedtak: Ja til sporting bane.

Så nå begynner prosessen, det er mye som må på plass.

 

Med over 400 medlemmer hadde vi håpet at noen flere ville møte opp denne viktige kvelden.

Det flotte derimot, var at forsamlingen var en god blanding av jegere, hagleskyttere, rifleskyttere, fiskere, nye medlemmer, aktive medlemmer, yngre medlemmer, eldre medlemmer, kvinner og menn.

Takk til dere som møtte, takk for deres engasjement i den flotte foreningen vår.

En takk til dere som så gjerne ville ha vært til stede, som hadde skrevet ut fullmakter for stemming. Disse ble ikke brukt, da det kun er personlig fremmøte som er godkjent ved årsmøte, ekstraordinært årsmøte.

 

NB! Protokoll fra møtet legges ut når den er underskrevet! 

 

Styret.