MENY hamburgermeny Close-menu button

RÅDE

JEGER OG FISKERFORENING

RJFF logo.png

Velkommen til Råde JFF  

Rifle har åpent mandager (1. april - 1. oktober) og onsdager fra kl. 17:30 til 21:00 

Hagle mandager for medlemmer som før, onsdager fra kl. 17:30 til 21:00 og lørdager kl. 11:00 til 15:00 

Er det ingen aktive brukere den siste timen, så kan vaktene stenge banene. 

ÅRSMØTE 2023

Innkalling til årsmøte i Råde JFF 2023

Det innkalles med dette til årsmøte i Råde Jeger- og fiskerforeninger

Tidspunkt: Torsdag 2. mars 2023 kl. 18.00 (registrering fra klokka 17:30)
Sted: Eldrebølgens lokaler, Karlshus.

NB: forslag til årsmøte må være styret i hende minimum to uker før årsmøtedag.

På årsmøtet skal følgende behandles:

 1. Konstituering av møtet

  • Godkjenning av innkallingen

  • Godkjenning av dagsorden

  • Godkjenning av forretningsorden

  • Valg av ordstyrer

  • Valg av sekretær

  • Valg av tellekorps

  • Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen.

 2. Årsmelding fra siste kalenderår.

 3. Revidert regnskap fra siste kalenderår.

 4. Innkomne saker med styrets forslag til vedtak.

 5. Retningslinjer for foreningsdriften.

 6. Andre saker som styret har ført opp på dagsorden.

 7. Styrets forslag til årsplan og budsjett.

 8. Styrets forslag til kontingentendring.

 9. Valg av styre i henhold til § 8

 10. Foreningens utvalgsstruktur og valg av medlemmer til utvalg etter behov

 11. Valg av valgkomite på tre medlemmer

 12. Valg av revisor(er)

 13. Eventuelt forslag om vedtektsendringer med utgangspunkt i NJFFs vedtekts norm.

 14. Eventuell utnevning av æresmedlemmer.

Dersom ikke annet er bestemt, avgjøres sakene på årsmøtet med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget forkastet, unntatt ved personvalg hvor det foretas loddtrekning. Valgene bør foregå skriftlig dersom det foreligger flere forslag og noen krever skriftlig avstemming.

Ingen tilstedeværende har mer enn 1 stemme. Foreningens styre har ikke stemmerett i saker som gjelder beretning og regnskap.

Inntil to representanter fra NJFFs sentralledd og/ eller fylkesorganisasjonen har rett til å være til stede på årsmøtet med talerett.

 

Mvh fra Styret RJFF
Reinert Henry Fredriksen
Leder Råde JFF.

Info

Bane 2 STENGT!

På grunn av jegerprøvekurs er bane 2 stengt for ordinær trening ca 3 timer lørdag 11. februar.

Bane 1 vil være åpen for trening.

MVH

Hagleutvalget

Haglebanen:
Mandager for medlemmer som har skytekort og ammo.  
Onsdager 17:30 – 21:00
Lørdager 11:00 – 15:00

Riflebanen:
Mandager 1. april - 1. oktober kl. 17:30 – 21:00
Onsdager  17:30 – 21:00

Er det ingen aktive brukere den siste timen, så kan vaktene stenge banene. 

NB: det er ikke under noen omstendighet lov og bruke rifle banen eller trap banene utenom ovennevnte tider, og kun med godkjent varsling og skytterleder til stede. 
Har du behov for noe ekstra skyting må dette avtales med respektive utvalgsledere. Overtredelse vil fortsatt få konsekvenser i.h.t. skytebane instruks og vedtekter.​

 

Vel møtt!
Mvh Styret

Nyheter fra vår forening

Reinert Henry Fredriksen

Leder

Arild Norum

Nestleder

Arild Kristiansen

Leder fiskeutvalg

Kari Ann Skau Jensen

Sekretær

Erik Andre Johnsen

Leder lerdueutvalg

Andre Holt

Leder jaktutvalg

Thomas Kevin Jesting

Styremedlem

Yngvar Skau Jensen

Leder rifleutvalg

Bli medlem av NJFF

Som medlem av NJFF får du tilgang til en rekke fordeler.

Jakt & Fiske
Som medlem av NJFF mottar du landets største jakt- og fiskemagasin rett hjem i postkassa. I tillegg har du tilgang til samtlige artikler i den digitale utgaven på nett.
Mine båter
Som medlem i NJFF kan du få tilgang til båter over hele landet. Alle båtene er plassert i vann med gode fiskemuligheter.
Bli medlem!