Årsmøte i NJFF Rogaland søndag 26. mars 2023. Tillitsvalgsamling 25. mars.

NJFF Rogaland avholder årsmøte og tillitsvalgtsamling 25-26 mars. Årsmøtehelgen legges til Clarion hotell i Stavanger sentrum. (Se link nederst) Offisiell innkalling med påmelding ble sendt ut til lokalforeningene på mail 25 januar, og til de møteberettigede tillitsvalgte utvalgsmedlemmer og instruktører i regionlaget.

Publisert: 06. januar 2023 kl. 09.56

Sist oppdatert: 10. mars 2023 kl. 11.34

Her kommer årsmøtedokumentene i to versjoner, en fil for pc og en fil som er mer leselig på mobil:

web versjon

mobilversjon

Iht regionlagets vedtekter § 5, er tidslinjen fram mot årsmøtet slik:

  • Årsmøtet innkalles med åtte ukers skriftlig varsel og skal hvert år avholdes innen 31. mars

Innkalling utsendt 25 januar (Seneste frist): 29/1-2023

  • Forslag  som foreningene ønsker behandlet av årsmøtet skal være styret i hende senest fire uker før årsmøtet.

Eventuelle forslag skal da være på plass hos NJFF Rogaland innen: 26/2-2023

Sendes til: [email protected] 

Påmeldingsfrist til årsmøtet: 3. mars

  • Styrets forslag til dagsorden, vedlagt årsberetning, regnskap og andre saksdokumenter sendes ut til foreningene senest to uker før årsmøtet. Til årsmøtet kan foreninger med inntil 200 medlemmer sende 2 representanter. Foreninger med flere- medlemmer kan sende ytterligere 1 representant for hvert påbegynte 200. medlem, inntil 6 representanter. Deretter gis en representant pr 300 medlem. Representantene må ha fylt 14 år for å ha stemmerett.

Medlemmer fra foreningene utnevnt av NJFF i sentrale utvalg, samt regioninstruktører, kalles inn til årsmøte.

NJFF Rogaland ber foreningene starte planlegging av sin deltakelse på årsmøtet, finne frem til sine delegater, og eventuelt forberede saker. Noter fristene.

Her blir årsmøtehelgen avholdt: https://goo.gl/maps/4wbQ4ug2oRaXHDJy9

Parkering i nærheten: se fanen «parkering» i kartet du får opp ved å følge linken. God parkering i St. Olav parkeringshus vegg i vegg med hotellet.