Jakt

​​I år 2023 blir det ikke trekning av jaktkort på Ualand, Tysse og Åsen. Salgsstart av jaktkort på Inatur er Søndag 04. juni 2023        kl 11.00

Vi viderefører nye regler angående kjøp av jaktkort fra 2020:

For å gjøre kjøp av jaktkort mest mulig rettferdig, blir det en begrensning på antall jaktperioder en enkeltperson kan kjøpe om gangen. En person kan ikke ha mer enn to perioder med jakt utestående/ikke jaktet. En periode er alt fra 1-7 dager sammenhengende i samme terreng. Det vil si at dersom en person for eksempel har et dagskort i Åsen og seks sammenhengende dagskort på Ualand, kan denne personen ikke kjøpe flere jaktkort før en av disse periodene er ferdig jaktet.

Ta gjerne kontakt på med Rune Fuglestad på tlf 481 59 876 om noe er uklart angående nye regler.

 

Maudal/Grøtteland:

De som ønsker årskort på Maudal/Grøtteland kan sende inn søknad til jakt@jjfl.no.

Søknad skal inneholde navn, adresse, tlf, medlemsnummer og e-post.

Søknadsfrist: 14.06.2023

Trekningen vil bli foretatt av jaktutvalget etter at søknadsfristen er gått ut, og det vil bli gitt en tilbakemelding på e-post innen 25.06.2023.

Pris for årskort vil i år være kr 3000,-.

Det vil i år, som i fjor, også bli solgt et dagskort per dag på Maudal/Grøtteland. Det vil i tillegg bli solgt et ekstrapersonkort som bare kan benyttes sammen med noen som har kjøpt hoved dagskortet eller har årskort. 

 

Ualand: Nye regler angående bruk av hund.

Det er i år ikke lov å slippe hund på Ualand før 1. november. Vi ser at ganske fort etter at jakt med drivende hunder starter, trekker dyra ut av terrenget. Vi ønsker derfor å utsette bruken av drivende hunder i terrenget.

For å unngå at drivende hunder jager på de samme dyrene flere dager på rad har vi besluttet at det kun er lov å slippe hund annen hver dag - partallsdager på nord og oddetallsdager på sør.

 

Åsen: Nye regler angående bruk av hund.

For å unngå at drivende hunder jager på de samme dyrene flere dager på rad har vi besluttet at det kun er lov å slippe hund annen hver dag - partallsdager.


Vi minner om:

Bruk av hund i terrengene skal følge jakttiden på den arten som hunden jager. Det vil si at hunder som jager rådyr og hjort ikke skal brukes etter 24. desember og hunder som jakter hare skal ikke brukes etter 29. Februar.

Fredningsperioder som romjul og påske gjelder også for trening av jakthunder.

 

Skulle det være noe du/dere lurer på angående jaktterreng, ta kontakt med jaktansvarlig, så skal vi prøve å hjelpe så godt vi kan.

Har du behov for ettersøksavtale.

Avtale om ettersøkshund for medlemmer i Jæren jakt og fiskelag. 2022-2023

Ualand

Vi viderefører nye regler angående kjøp av jaktkort fra 2020: For å gjøre kjøp av jaktkort mest mulig rettferdig, blir det en begrensning på antall jaktperioder en enkeltperson kan kjøpe om gangen. En person kan ikke ha mer enn to perioder med jakt utestående/ikke jaktet. En periode er alt fra 1-7 dager sammenhengende i samme terreng. Det vil si at dersom en person for eksempel har et dagskort i Åsen og seks sammenhengende dagskort på Ualand, kan denne personen ikke kjøpe flere jaktkort før en av disse periodene er ferdig jaktet. Ta gjerne kontakt på med Rune Fuglestad på tlf 481 59 876 om noe er uklart angående nye regler.

​​​​​Ualand (i Hå kommune)

Jakttype:

Elg, hjort, rådyr og småvilt. (Elg er forbeholdt introduksjonsjakta).

Adkomst:

Ved steinbrudd på Hellvik tar en av fra Rv 44 mot Nevland. 

 

Denne veien følges inn til Ualand hvor parkeringsplass finnes ved huset.

Bruk av hund:

Hund kan brukes etter 1. november.

For å unngå at drivende hunder jager på de samme dyrene flere dager på rad har vi besluttet at det kun er lov å slippe hund annen hver dag - partallsdager på nord og oddetallsdager på sør.

Spesielle forhold:

Terrenget på  Ualand  er delt i to vald med elva som skille, nord og sør.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det blir solgt 6 stk. jaktkort pr. dag pr. vald (rådyr, ​​småvilt). Det foregår samjakt (storvilt/småvilt). 

Max ett rådyr og en hjort per hovedkort.

​​​​

Ved overnatting i hus, skal det vaskes før dette forlates og betales kr. 75,- per person i døgnet.

YX Ogna leverer også ut nøkkel til veibommen og til huset.

NB! Mistet nøkkel må erstattes med kr. 500,-.

Det er forbudt å trene hund i terrenget utenom ordinær jakttid.

 

Bruk av hund i terrengene skal følge jakttiden på den arten som hunden jager. Det vil si at hunder som jager rådyr og hjort ikke skal brukes etter 24. desember og hunder som jakter hare skal ikke brukes etter 29. Februar.

Fredningsperioder som romjul og påske gjelder også for trening av jakthunder.

Under trening av hund må det kjøpes jaktkort.

All bruk av ild er strengt forbudt (også grilling er bruk av ild).

Kortsalg:

Jaktkort på hjort, rådyr og småvilt selges på Inatur​​ kun til medlemmer av JJFL.

All jakt skal rappoteres på Inatur og til jakt@jjfl.no ved avsluttet jakt, også ved 0 fangst.

Kart

Kart ualand.pdf

Jaktkontakt:

Rune Fuglestad tlf: 481 59 876
E-post: jakt@jjfl.no​ ​

Kortpris:

Dagskort på småvilt, hjort og rådyr kr. 250,- kun for medlemmer + 150 kr per ekstra jeger. ​

 

Ingen fellingsavgift på rådyr.

Fellingsløyve HjortSe Inatur.

 

Prisen for felt hjort er som følger: 

Hjort 2,5 år og eldre Kr. 4500,- 

Hind 2,5 år og eldre kr. 3500,- 

Ungdyr opp til 1,5 år kr. 2000,-  ​

Kalv Kr. 1000,-

Underkjeve skal leveres til leder av jaktutvalg!!!

Jaktområdets beskrivelse:

Det er mye tett skog i området, men det er også åpne områder med gode skytemuligheter. Stedet har vært ansett som ett av foreningens beste terreng.

Det er dårlig telefondekning i området.

Overnatting:

 

 

 

Utenom jakt og fiskesesongen (01.03-31.05) er det mulighet til å leie huset på Ualand. Leier vil da disponere hele huset alene. Hele første etasje ble oppusset i 1998. For ønske om leie, kontakt: Svein Åge Haarr tlf 930 25 124.

 

I år 2022 blir det ikke trekning av jaktkort på Åsen. Salgsstart av jaktkort på Inatur er 12. juni kl10.00. Vi viderefører nye regler angående kjøp av jaktkort fra 2020: For å gjøre kjøp av jaktkort mest mulig rettferdig, blir det en begrensning på antall jaktperioder en enkeltperson kan kjøpe om gangen. En person kan ikke ha mer enn to perioder med jakt utestående/ikke jaktet. En periode er alt fra 1-7 dager sammenhengende i samme terreng. Det vil si at dersom en person for eksempel har et dagskort i Åsen og seks sammenhengende dagskort på Ualand, kan denne personen ikke kjøpe flere jaktkort før en av disse periodene er ferdig jaktet. Ta gjerne kontakt på med Rune Fuglestad på tlf 481 59 876 om noe er uklart angående nye regler.

​​​​Å​​sen / Eikeland (i Time kommune)

Jakttype:

Hare og rådyr.

Adkomst:

Terrenget ligger på veien fra Bryne til Ålgård og avkjørselen til Åsen er ca. 2 km fra avkjørselen til Lyefjell (retning Ålgård).

Bruk av hund:

Hund tillat. Det er krav om at hunden er sauren. 

For å unngå at drivende hunder jager på de samme dyrene flere dager på rad har vi besluttet at det kun er lov å slippe hund annen hver dag - partallsdager.

Spesielle forhold:

Det kan kun være ett jaktlag (max 3 jegere) samtidig.

Rapportering:

 All jakt skal rappoteres på Inatur og til jakt@jjfl.no​ umiddelbart etter avsluttet jakt, også ved 0 fangst.​

 

 

Kortsalg:

Dagskort selges på Inatur kun til medlemmer.

Jaktkontakt:

Rune Fuglestad tlf: 481 59 876
E-post: jakt@jjfl.no 

Kortpris:

Dagskort kr. 250,- per dag + kr. 150,- per ekstra jeger.
Kun for medlemmer i JJFL.

   

Kart

kart​

 

Ingen fellingsavgift på rådyr i jaktåret 2022.

Jaktområdets beskrivelse:

Terrenget er et glimrende rådyr- og hareterreng. 

 

Det er variert terreng, skog, myr og fjell.
NB! Parkering skal være på anvist plass. Det er ikke lov til å parkere i og rundt gårdstunene til bøndene.

 

Det kan felles 2 rådyr her. ​

 

Vi viderefører nye regler angående kjøp av jaktkort fra 2020.

 

Erfjord/Tysse (Suldal kommune).

Jakttype:

Hjort, rådyr og småvilt.

Adkomst:

Mellom Erfjord og Sand, avkjøring til Tysse.

Bruk av hund:

Bruk av bandhund er tillatt.

Spesielle forhold:

Det er også gode fiskemuligheter i området.

 

Hjort: Kun ett dyr per lag.

Jaktkontakt:

Rune Fuglestad tlf: 481 59 876
E-post: jakt@jjfl.no 

Kortpris:

Prisen er kr. 3000,- per uke for 3 personer. Dette er inkludert hytte.
Kr. 250,- per ekstra jeger.

Hjorteløyve

Se Inatur.

 

I tillegg kommer fellingsavgift per skutt dyr.

 

Hjort 2,5 år og eldre: Kr. 4500,-

 

Hind 2,5 år og eldre: Kr. 3500,-

 

Ungdyr 1,5 år: Kr. 2000,- 

 

Kalv: Kr. 1000,-

 Rådyr og småvilt følger med.
 Jaktrapport sendes til jakt@jjfl.no umiddelbart etter jakten. Også 0 sett hjort skal rapporteres.
 
  
  

Jaktområdets beskrivelse:

Kart Tysse.pdf

Boforhold:

Hytte ved Ullsvatnet er inkludert i prisen for ukekort.
Grunneier setter stor pris på om dere slår av en prat ved ankomst, dersom han er hjemme.

Grunneier:

Tormod Skeie. Telefon: 52 79 53 69​

Maudal/Grøttaland: De som ønsker årskort på Maudal/Grøtteland kan sende inn søknad til jakt@jjfl.no. Søknad skal inneholde navn, adresse, tlf, medlemsnummer og e-post. Søknadsfrist: 14.06.2022 Trekningen vil bli foretatt av jaktutvalget etter at søknadsfristen er gått ut, og det vil bli gitt en tilbakemelding på e-post innen 21.06.2022.

Det vil i år, som i fjord, også bli solgt et dagskort per dag på Maudal/Grøtteland. Det vil i tillegg bli solgt et ekstrapersonskort som bare kan benyttes sammen med noen som har kjøpt hoved dagskortet eller har årskort. 

​​Grøtteland / Maudal  (i Bjerkreim kommune)

 

Jakttype:

Rype, rev, orrfugl og hare.

Adkomst:

Fra Ålgård retning Sirdal, eventuelt fra Vikeså etter oppsatte offentlige skilter.

Bruk av hund:

Ja

Spesielle forhold:

Begrenset antall sesongkort selges. 10 stk

 

Sesongkort er kun for medlemmer av Jæren Jakt- og Fiskelag.

Rapport:  

Jaktraport sett og skutt skal sendes til jakt@jjfl.no​
 

Kart Maudalsheia1pdf.pdf
Jaktkontakt:

Adem Seferagic tlf: 41293567
E-post: jakt@jjfl.no ​

Kortpris:

Sesongkort kr. 3000,-. Disse er kun for medlemmer. 

Søknad om jakt:

Søknadsfristen er satt til 14.06.2022.

Søknad sendes til: ​Jaktutvalg på e-post: jakt@jjfl.no 
Søknad skal inneholde navn, adresse, tlf, medlemsnummer og e-post.
Jaktområdets beskrivelse:

Området har en utstrekning på ca. 28.000 mål. Det er et spesielt godt rypeterreng.​​

Som noen kanskje har fått med seg, fikk vi ikke fornyet kontrakten på Kringleli, og har derfor mistet dette terrenget. Vi jobber med å skaffe mer terreng, men har enda ikke klart å skaffe en erstatning for Kringeli. Send gjerne tips til jakt@jjfl.no dersom du kjenner til terreng som kunne vært aktuelt for oss.