Kurs

JJFL arrangerer kurs på flere områder innen jakt og fiske.

Kursinnhold

Tidligere gikk kunnskaper om jakt og fangst i arv, mellom generasjoner. Man bodde i nærheten av jaktterrenget, og utbytte av jakt og fangst var viktig. I våre dager er jakt og fangst endret til en hobby, hvor avkopling og opplevelse er blitt viktige elementer. For å sikre at nye jegere har et minimums kunnskapsnivå er den obligatoriske jegerprøven innført. Jegerprøven skal gi nye jegere teoretiske og praktiske kunnskaper, slik at jakt og fangst kan foregå på en riktig og sikker måte.

 

HVA ER JEGERPRØVEN?
Jegerprøven består av et obligatorisk kurs og en teoretisk eksamen. Det obligatoriske kurset er på 30 timer fordelt over 9 dager. Teoretisk eksamen er en elektronisk prøve med 50 spørsmål. Det er opp til den enkelte å forberede seg til eksamen. Det er utarbeidet flere lærebøker som gir nødvendige kunnskaper for å bestå eksamen (mer om bøkene lenger nede).

Jegerprøven kan avlegges det året en fyller 14 år. 
Personer under 18 år må ha tillatelse fra foresatte for å ta Jegerprøven.

 

OBLIGATORISK KURS
Jæren Jakt- og Fiske lag (JJFL) er arrangør av det obligatoriske kurset. Kurset gjennomføres etter opplegg godkjent av Direktoratet for Naturforvaltninga, og ledes av autoriserte instruktører. Foreningen har ansvar for å tilby kurs for innbyggerne i Sola, Klepp, Time og Hå. Og JJFL skal derfor arrangere kurs som dekker behovet for å utdanne jegere i disse kommunene. Personer bosatt utenfor disse kommunene er selvsagt også hjertelig velkomne til å delta på våre kurs.

JJFL arrangerer kurs i tiden fra januar til november. Det obligatoriske kurset går over 9 dager/kvelder eller 2 helger. 

Kandidatene får låne våpen av arrangøren. Det er ingen krav til skyteferdighet.

 

PÅMELDING

Påmelding : Se aktivitetskalender eller kontakt studieleder​

Samling 1.
 
Jakt og holdninger
 
Samling 2. 
 
Våpen og våpenlovgivningen 
 
Samling 3.
 
Human og sikker jakt i praksis 
 
Samling 4.
 
Skyting med hagle og rifle .
(Kandidatene får låne våpen av arrangøren. Det er ingen krav til skyteferdighet.​)​
 
Samling 5. 
 
Artskunnskap
 
Samling 6. Lover og forskrifter 
 
Samling 7.
 
Jaktformer
 
Samling 8.
 
Ettersøk av skadet vilt
 
Samling 9.
 
Håndtering av felt vilt

 

 TEORETISK EKSAMEN
Jegerprøveeksamen er på 50 spørsmål der deltagerne har 3 svaralternativ til hvert spørsmål. 80% av svarene må være riktige (dvs 40 av svarene). Emner det blir spurt om er: generelt viltøkologi, arts kunnskap, viltloven og andre aktuelle bestemmelser. Viltforvaltning, naturvern, viltsykdommer, viltstell, jaktvåpen, ammunisjon, jakthunder, norske jaktformer, fangst og fangsredskaper og behandling av felt/fanget vilt.

Det er opp til den enkelte å forberede seg til eksamen. Det er utarbeidet flere lærebøker som gir nødvendige kunnskaper for å bestå eksamen.

PÅMELDING TIL TEORETISK EKSAMEN
Påmelding til teoretisk eksamen skjer elektronisk på www.jegerprøveeksamen.no.

 Du må betale et eksamensgebyr på kr 300,- samtidig som du melder deg på til eksamen

 

 

JEGERREGISTERET
Alle som skal drive selvstendig jakt og fangst i Norge, skal betale jegeravgift. Når du har gjennomgått det obligatoriske kurset og bestått eksamen, blir du ført opp i Jegerregisteret i Brønnøysund. Alle personer i jegerregisteret får hvert år fra og med fylte 16 år automatisk tilsendt blankett for innbetaling av jegeravgift.

 

Oppføringen i Jegerregisteret er ikke tidsbegrenset, men hvis man lar være å betale noen år, vil man slutte å motta innbetalingsblanketten. Man må da kontakte Jegerregisteret hvis man ønsker å få den tilsendt igjen.

ALDERSGRENSER FOR UTØVELSE AV JAKT
Selvstendig jakt på småvilt kan du drive fra du er fylt 16 år, og storviltjakt fra du er fylt 18 år. I opplæringsøyemed kan likevel en som er fylt 14 år delta med gevær i småviltjakt og en som har fylt 16 år i storviltjakt, forutsatt at vedkommende har tillatelse fra foresatte, og er under forsvarlig tilsyn. For slik jakt i opplæringsøyemed er det ikke nødvendig å betale jegeravgift.

Jegere som skal jakte på gaupe, rådyr, elg, hjort eller villrein, må avlegge minst 30 treningsskudd og en årlig skyteprøve.

Alle som har fylt 16 år, må ha tatt jegerprøven eller stå i jegerregisteret dersom de vil drive jakt.​


 

Kurs avholdes på førespørsel.

​​
Ta kontakt med studieleder på E-post​

Kurs blir satt opp på forespørrsel.

Ta kontakt med studieleder på​ E-post​

Kurs blir satt opp på forespørrsel.

Ta kontakt med studieleder på E-post​

Avholdes på forspørrsel

​​Ved inntresse ta kontakt med rifleutvalget på E-post​

 

Avholdes på førespørrsel

​​Ved inntresse ta kontakt med leirdueutvalget på E-post​