Kvinne

Hvert år arrangeres det flere hundre kvinneaktivteter over hele landet. Det arrangeres alt fra matkurs til fluebinding, og vi mener med rette vi kan si at det finnes noe for enhver smak!

​​​NJFF Jenters kjernevirksomhet er aktiviteter i lokalforeningene spesielt forbeholdt kvinner. Aktivitetstilbudene er blant annet skyteopplæring, jaktkurs, kurs i behandling av felt vilt, matkurs, fluefiskekurs, havfiskekurs, ørretfiske, fluebinding og isfiske. 

I tillegg arrangerer flere foreninger også helgeturer med ulike jakt- og fiske relaterte aktiviteter på programmet. NJFF Jenter ønsker at kvinner over hele landet skal ha mulighet for å være med på aktivteter, uansett erfaring og bakgrunn. 

Se i kalenderen vår etter et tilbud som passer for deg!​​

Kalendern blir oppdatert fortløpende, så følg med.

Karmøy JFNF

Karmøy JFNF har flere tilbud for jenter enten i egen regi eller i samarbeid med andre. For mer informasjon vennligst kontakt styrets kvinnekontakt. Se menyvalget "Om oss".​ Alle er velkomne!

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR KVINNEKONTAKT

 

Kvinnekontakt velges av årsmøtet for 2 år om gangen. Kvinnekontakten tiltrer hovedstyret i foreningen med alle rettigheter.

Kvinnekontakt blir som andre grupper og utvalg valgt av årsmøtet i Karmøy JFNF og er underlagt hovedstyret i foreningen.

Kvinneaktiviteter finansieres gjennom hovedstyrets budsjett.

Økonomisk styres kvinnearbeidet etter vedtatt budsjett som de andre grupper og utvalg i foreningen.

Kvinnekontaktens arbeidsfelt er primært alt som har med kvinneaktiviteter å gjøre. Ved siden av å ha egne aktiviteter, vil det være et overordnet mål å integrere kvinnene i alle foreningens aktiviteter. 

Årsrapport utarbeides og legges fram for årsmøtet.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) skal ivaretas, og er en selvfølge i alt vårt arbeid.

INSTRUKS/ARBEIDSOPPGAVER:

Sammen med kvinnene sette opp en årsplan.

Komme opp med ideer til aktiviteter som bør være aktuelle for kvinner å gjennomføre.

Hjelpe kvinnene til integrering med andre grupper og personer i foreningen.

Hjelpe kvinnene å finne svar på eventuelle spørsmål i tilknytning til jakt, fiske og friluftsliv.

Innkjøp

Kvinnekontakt har ansvaret for eventuelle innkjøp av utstyr og tjenester, og har dermed budsjettansvaret.

Møtevirksomhet

For å få til kontinuitet i frammøte, bør det holdes møter i et fast mønster.

Søknader

Det er kvinnekontaktens ansvar å følge eventuelle prosjekter fra start til slutt, slik at de blir godt gjennomført. Se også søknadsportal.​