NJFF ung

Karmøy JFNF har flere tilbud for unge enten i egen regi eller i samarbeid med andre. For mer informasjon vennligst kontakt styrets Barne- og ungdomsutvalg. Se menyvalget "Om oss". Alle er velkomne!

Skyting, jakt, fiske, hund eller leir? Blir med i NJFF Ung, du også!

Som ung i NJFF har du alle muligheter foran deg når det gjelder jakt, fiske og friluftsliv. Det vi vil, er å legge til rette for at du skal få et best mulig grunnlag til å utøve verdens beste hobby og livsstil.​

NJFF UNG er NJFFs ungdomsmedlemmer. Som NJFF UNG medlem blir du en del av 8000 andre ungdommer med samme interesse som deg. Våre 570 foreninger byr på et bredt tilbud av aktiviteter.​

 

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR UNGDOMSLEDER

 

Ungdomsleder velges av årsmøtet for 2 år om gangen. Leder tiltrer hovedstyret i foreningen med alle rettigheter. I tillegg til ungdomsleder kan det velges en hjelpeleder.

Ungdomsleder blir som andre grupper og utvalg valgt av årsmøtet i Karmøy JFNF og er underlagt hovedstyret i foreningen.

Ungdomsaktiviteter finansieres gjennom hovedstyrets budsjett.

Økonomisk styres ungdomsarbeidet etter vedtatt budsjett som de andre grupper og utvalg i foreningen.

Ungdomsleders arbeidsfelt er primært alt som har med ungdomsarbeid å gjøre. Ved siden av å ha egne aktiviteter, vil det være et overordnet mål å integrere ungdommen i alle foreningens aktiviteter. 

Årsrapport utarbeides og legges fram for årsmøtet.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) skal ivaretas, og er en selvfølge i alt vårt arbeid.

INSTRUKS/ARBEIDSOPPGAVER:

Sammen med ungdommene sette opp en årsplan.

Komme opp med ideer til aktiviteter som bør være aktuelle for ungdommene å gjennomføre.

Hjelpe ungdommene til integrering med andre grupper og personer i foreningen.

Hjelpe ungdommene å finne svar på eventuelle spørsmål i tilknytning til jakt, fiske og friluftsliv.

Innkjøp

Ungdomsleder har ansvaret for eventuelle innkjøp av utstyr og tjenester, og har dermed budsjettansvaret.

Møtevirksomhet

For å få til kontinuitet i frammøte, bør det holdes møter i et fast mønster.

Søknader

Det er ungdomsleders ansvar å følge eventuelle prosjekter fra start til slutt, slik at de blir godt gjennomført. Se også søknadsportal.​