Medlemskveld med trekning av fiskedøgn i Etne

Publisert: 04. januar 2024 kl. 01.00

Sist oppdatert: 02. april 2024 kl. 21.59

Karmøy JFNF inviterer til medlemskveld mandag 29. april 2024 kl. 19.30 på klubbhuset, Blikshavn. 

Vi gjennomfører trekning av fiskedøgn for 2024 i Etne-elva for sonene 1B og 15, i tillegg til ca. 15 døgn fra Etne Laks/Etne JFF. 

For å delta her må en være betalende medlem i Karmøy JFNF (gjelder for alle typer medlemskap) og personlig oppmøte. Dersom du er forhindret for å møte den 29. april på grunn av jobb, sykdom e.l., så kan en sende en henvendelse til fiskeutvalg@kjfnf.no senest den 24. april. 

Gi en kort beskrivelse av fraværsgrunn sammen med ca. dato/uke når du ønsker fiskedøgn (oppgi flere alt.). Du må da alliere deg med et annet medlem som deltar (og som er opplyst til oss innen samme frist), og som da kan ivareta dine ønsker. Betaling for fiskedøgn med kortterminal eller vipps på stedet. 

Vi disponerer og trekker ut samlet over 120 fiskedøgn i Etne. For sone 1B og 15 så tillates 2 stenger/fiskere pr. døgn, fiskedøgnet starter kl. 18.00 og varer i 23 timer og avsluttes kl. 17.00 neste dag.  Sesongen varer fra 15. juni til 15. aug. Samme pris som i fjor, kr. 450.- pr. døgn for 2 stenger/fiskere for begge soner. Når det gjelder pris på fiskedøgn (ca. 15 døgn) fra Etne Laks/Etne JFF, så selger vi disse til kostpris. 

Fiskeregler 2024 Etneelva.