Vellykket Årsmøte i Karmøy JFNF 2024

Tirsdag 5. mars 2024 avholdt Karmøy JFNF sitt årsmøte på klubbhuset ved Stiglene på Burmavegen. Saker og valg ble gjennomført og vedtatt. 21 medlemmer stilte, og møtet ble vel gjennomført.

Publisert: 06. mars 2024 kl. 09.59

Sist oppdatert: 07. mars 2024 kl. 09.47

Karmøy JFNFs styreleder Eivind Håvarstein åpnet årsmøtet og ønsket alle velkommen. Han ble også valgt til møteleder og årsrapporter, årsregnskap, budsjetter og det som hører med ble behandlet og vedtatt.

For valg forelå valgkomiteens innstilling som grunnlag. Alle ble valgt ved akklamasjon. Styret har da sammensetning som vist under. For valg til grupper og utvalg se eget dokument nederst.

 • Leder – Eivind Håvardstein
 • Nestleder – Torbjørn Arnesen
 • Kasserer – Jonny Kristoffersen
 • Skoleringsansvarlig – Leif Arild Fjellheim
 • Styremedlem – Kenneth Vorre
 • Kvinnekontakt – Monica Skjæveland
 • Ungdomsleder – Per Magne Pedersen
 • Leder Viltstell – Stian Andre Myrheim
 • Leder Fiskestell – Lauritz Haringstad Løvø
 • Leder Leirduegruppe – Geir Kvilhaugsvik
 • Leder Riflebanegruppe – Rune Aasheim
 • Leder klubbhusutvalg – Karl Even Lyngstad
 • Varamedlem – Daniel Andre Fjelde
 • Varamedlem – Karl Even Lyngstad

 

Ingolf Sjursen og Kjell Ove Våg fikk blomster for fratredelse av verv etter fem år. Janne Lyngstad og Kjell Ove Våg fikk blomster for avgang og innsats i hovedstyret.

 

aarsmote_3_2024.jpeg
Kjell Ove Våg og Johnny Svendsen og Leif Arne Vorre og Kenneth Vorre fra diplomkomiteen.

Protokoll årsmøte 2024.

Valg årsmøte 2024.

Her er lenke til øvrige sakspapirer for møtet.