Jenter

Aktivitetsutvalg Jenter i Rogaland:

Aktivitetsutvalg jenter i NJFF Rogaland

Jenter

UtvalgslederRagnhild OttesenStavanger41 30 57 68[email protected] 
​MedlemTorunn K. ThiemerJæren90 52 69 99[email protected]
 
​Medlem​Ellen Hagen​Strand47 41 50 22​[email protected]
​VaravalgtVictoria RasmussenMoi46 46 45 14[email protected]

Jenteutvalgets leder (tidligere kvinneutvalget)i Rogaland er Ragnhild Ottesen fra Stavanger RJF. Bor på Madla i Stavanger og har mange års erfaring fra NJFF og kvinnearbeidet.

Ragnhild er også leder av Stavanger og Rogaland jeger og fiskerforening..

Brenner du for jentearbeidet, eller bare ønsker å bli inspirert til arbeid for jenter og kvinner i egen lokalforening så ta kontakt med Ragnhild.

Jenteutvalget i NJFF-Rogaland er et aktivitetsutvalg og skal være bindeledd mellom lokalforeningene, og skal støtte de lokale jente/kvinnekontaktene i deres arbeid. 

Fremme saker og interesser som utvalget er satt til å ivareta i organisasjonsleddene, samt delta i arbeidet for å nå målene i regionlagets arbeidsprogram.

Organisatorisk ansvar og oppgaver:

  • Stimulere til rekruttering av kvinnelige instruktører, jegere, fiskere, tillitsvalgte og medlemmer i organisasjonen
  • Arrangere overlappende møte for påtroppende utvalg
  • Delta på styremøter, årsmøter og andre relevante aktiviteter
  • Være regionlagets ressurs og bindeledd for kvinnesatsing herunder aktiviteter, opplæring og kurs. Bistå lokalforeninger og regionlagets tillitsvalgte i spørsmål vedrørende dette.
  • Overordnet ansvar for regionvise arrangementer for jenter/kvinner innenfor budsjettrammer
  • Arrangere årlige regionsamling for jente/kvinnekontaktene i lokalforeningene
  • Ansvar for at regionaktiviteter og arrangement skal kommuniseres ut i flest mulig kommunikasjonskanaler
  • Gi innspill og bistå regionlagets administrasjon om hvilke tiltak det bør søkes midler om til jente/kvinneaktiviteter
  • Lage årsberetning og jevnlige rapporteringer til regionlaget på arrangementer og mottatte midler
  • Fremlegge forslag til budsjett og kurs/aktivitetsplan fra utvalget innen 20. november hvert år