Kvinner

Aktivitetsutvalg Kvinner i Rogaland:

Aktivitetsutvalg kvinner i NJFF Rogaland

Kvinner

Utvalgsleder Anne-Lise Malmedal Sola 90 36 62 75 [email protected]
​Medlem Torunn K. Thiemer Jæren 90 52 69 99 [email protected]
 
​Medlem ​Ellen Hagen ​Strand 47 41 50 22​ [email protected]
​Varavalgt Victoria Rasmussen Moi 46 46 45 14 vic[email protected]

Kvinneutvalgets leder i Rogaland er Anne-Lise Malmedal fra Stavanger RJF. Bor på Sola og har mange års erfaring fra NJFF og kvinnearbeidet.

Anne-Lise er NJFF Rogalands representant med varaplass i Forbundsstyret, og hun leder det nasjonale kvinneutvalget i NJFF.

Brenner du for kvinnearbeidet, eller bare ønsker å bli inspirert til arbeid for jenter og kvinner i egen lokalforening så ta kontakt med Anne-Lise.

Kvinneutvalget i NJFF-Rogaland er et aktivitetsutvalg og skal være bindeledd mellom lokalforeningene, og skal støtte de lokale kvinnekontaktene i deres arbeid. 

Fremme saker og interesser som utvalget er satt til å ivareta i organisasjonsleddene, samt delta i arbeidet for å nå målene i regionlagets arbeidsprogram.

Organisatorisk ansvar og oppgaver:

  • Stimulere til rekruttering av kvinnelige instruktører, jegere, fiskere, tillitsvalgte og medlemmer i organisasjonen
  • Arrangere overlappende møte for påtroppende utvalg
  • Delta på styremøter, årsmøter og andre relevante aktiviteter
  • Være regionlagets ressurs og bindeledd for kvinnesatsing herunder aktiviteter, opplæring og kurs. Bistå lokalforeninger og regionlagets tillitsvalgte i spørsmål vedrørende dette.
  • Overordnet ansvar for regionvise arrangementer for kvinner innenfor budsjettrammer
  • Arrangere årlige regionsamling for kvinnekontaktene i lokalforeningene
  • Ansvar for at regionaktiviteter og arrangement skal kommuniseres ut i flest mulig kommunikasjonskanaler
  • Gi innspill og bistå regionlagets administrasjon om hvilke tiltak det bør søkes midler om til kvinneaktiviteter
  • Lage årsberetning og jevnlige rapporteringer til regionlaget på arrangementer og mottatte midler
  • Fremlegge forslag til budsjett og kurs/aktivitetsplan fra utvalget innen 20. november hvert år