Organisasjon

Tore Skogen

Leder

Terje Havsø

Nestleder

Knut Ivar Skogland

Leder jaktutvalg

Kjell Ove Våg

Org.kontakt

Knut Ståle Eriksen

Leder fiskeutvalg

Lise Dalen

Sekretær

Per Magne Pedersen

Ungdomsansvarlig

Ragnhild Ottesen

Kvinnekontakt

Torstein Gåsland

Kasserer

Geir Walland

Leder lerdueutvalg

Anita Træet

Ungdomsansvarlig