Skyting

Formålet med NJFFs jaktskyting mot stillestående og bevegelige viltmål er å gi jegeren trening i skyteferdighet for utøvelse av mest mulig human jakt, sikkerhet i våpenbehandling, og for rekruttering og opplæring av ungdom.

Leirdueskyting - storviltprøveskyting - jaktfeltstevner

​​​Leder, leirdueutvalg: Odd Harald Løtoft

Leder, jakt- og rifleutvalg: Egil Solbjørg

 

Leirdueskyting tirsdager vår-sommer-høst. 
Se kalenderen for mer info.

 

Jaktskyting og storviltprøve torsdager i juni og august. 
Se kalenderen for mer info.​

 

Jaktfeltstevne 
Se kalenderen for mer info.​