Om oss

Årdal Jeger- og Fiskarforening er ein interesseorganisasjon for jakt-, fiske- og friluftsinteresserte menneske.
Foreininga vart stifta i 1947 og er tilslutta Norges Jeger og Fiskeforbund.

Medlemstalet i dag varierar ein stad mellom 550 og 600 aktive utøverar – dette utgjer omlag 10% av ibuarane i bygda.

 

I dag har foreininga leigd all statsgrunn og  store områder via leigeavtalar med lokale grunneigarar.

Kontaktinformasjon, e-post
Leiar: leiar@aajff.no

Fakturaadresse: fakturamottak@aajff.no

Sekretær: sekretær@aajff.no

 

Vidar Moen

Leder

Fred Yttri

Nestleder

Vidar Moen

Jegerprøven kontaktperson

Jon Olav Håheim

Sekretær

Geir Sandvik

Hytteansvarlig

Ole Kristian Buhaug

Ungdomsansvarlig