Aurland Jakt- og Fiskelag - Velkommen til våre sider

 

Vårt hovudmål er å gjere jakt & fiske tilgjengelig for alle! Samt å vera ein påverkar i spørsmål som har med vilkår for utøving av jakt felling og fangst. Dette gjer me, ved å vera tilslutta NJFF sentralt, og ved å påverke lokalt.

Bli medlem i dag! Det er på den måten me formar framtidas hausting av vilt- og fiskeresursar.

Lokalt kan me tilby

  • Hjortetejakt i Nordheimsdalen
  • Fiske i Aurlandselva
  • Jegerkurs
  • Ettersøkskurs
  • Baneskyting for jegrar
  • Kurs i flugefiske 
  • utlån av utstyr til medlemmar. Leirduekastar, Flugestenger, Våpen
  • utleige av lokale til møter eller tilstellingar

Her er det medlemsfordeler på b.l.a pris og prioritering.

Laget driftar og Onstad Småbåthamn.

20220629_200042.jpg
Sone 4

Aktivitetskalender

Tilpass søket for aktivitet og kurs

Snarveier
Velg tidspunkt

Aurland JFL

Nytt

Det vert årsmøte på Onstad torsdag 23. mars kl 1830

Årsmøtesaker

Onstad 3.jpg
Lagshus og båthamn

 

I Aurland elveigarlag er det bestemt at fisket i Aurlandselva skal justerast litt komande sesong. Dette handlar i stor grad om at sesongen vert korta inn i starten med 14 dagar. Fisket startar såleis den 14. juli, og vil verte avslutta den 31.8. Elles vert reglane som dei har vore dei siste par sesongane. Maks fire aurar per sesong per fiskar, og all fisk, både ho- og hann, over tre kilo (60 cm) skal sleppast attende i elva. Denne bestemminga vart gjort utan noko konsultasjon av jakt og fiskelaget, men me har valt å slutte oss til dette. Denne avgjerda er mellom anna tufta på sist hausts gytefiskteljingar i Aurlandselva, som synte eit relativt lågt innslag av sjøaure. Det vart likevel vurdert at denne kan på ein varsam måte kan beskattast. Me kjem attende med meir informasjon og søknadsfristar.  

20220629_191955.jpg
John på dugnad i Elvi

 

Tunde F. Nesbø

Leder

Rune Aasen

Nestleder

Rune Aasen

Sekretær

Kjell Hov

Styremedlem

Arne Veum

Styremedlem

Hallgeir Høydal

Styremedlem

Kjell Hov

Leder jaktutvalg

Arne Veum

Leder fiskeutvalg

Bli medlem av NJFF

Som medlem av NJFF får du tilgang til en rekke fordeler.

Jakt & Fiske
Som medlem av NJFF mottar du landets største jakt- og fiskemagasin rett hjem i postkassa. I tillegg har du tilgang til samtlige artikler i den digitale utgaven på nett.
Mine båter
Som medlem i NJFF kan du få tilgang til båter over hele landet. Alle båtene er plassert i vann med gode fiskemuligheter.
Bli medlem!