MENY hamburgermeny Close-menu button
Jegertrap i Sannidal 2018

Skyting

Med skytetrening betrar du dine skyteferdighetar og du blir meir treffsikker og sikrare på deg sjølv i ein jaktsituasjon. Dette bidrar til en meir human for det viltet du jaktar på, noko ein kvar seriøs jeger bør etterstrebe.

Grovastøylen skyte- og aktivitetssenter External-link icon

Skyting på Grovastøylen AS (GAS) 

Oppstart av felles skyteområde i Flora kommune blei tatt i bruk våren 2015. På dette området har Flora JFF har ei leirduebane og ei viltmålbane.​ Medlemsskap i GAS vil gje tilgang til å skyte ved alle banene. I kalenderen til Flora JFF kva tider det er skyting på egen bane. Elles er det greit å følge oss på facebook om endringer i planane.​ 

Flora JFF Leirduebane

Sidan oppstart har leirduebana vert flittig brukt. Flora JFF har fleire autoriserte hagle- og rifleinstruktørar, samt ansvarshavande på alle skytingane. Om ønskeleg, vil instruktørane komme med råd og tips angåande skyting og skytestillingar. Vær derfor ikkje redd for å spørje om hjelp, om du følar du gjere noko feil, eller kan gjerast betre. Det er til saman 5 hagler til utlån på bana for dei som ikkje har våpen.

Spørsmål angåande bana, banetilbod eller arrangement kan sende mail til ansvarshavande, Jan Otto Hovden tlf nr 417 52 461

Flora JFF Viltmålbane

På viltmålbana har du mulegheiter til skyte både på faste målskiver og elg i bevegelse. Det vil bli satt opp faste tider i sesongen vår/sommer. Ellers vil det bli oppdateringer etter kvart på facebook dersom det blir ekstra skyting. Flora JFF er godkjent som rovviltbane, kun to i Sogn og Fjordane. ​

Spørsmål angåande viltmålbana og banetilbod kan sendast på mail til: [email protected]

 

Skyting
Innskyting på Flora JFF si viltmålbana på Grovastøylen

Skyting
Opplæring på haglebana til Flora JFF

 

Prisane er som i fjor, og gjeld for sesongen 2021. Ein kan velge mellom å betale ein pris for heile sesongen, eller for kvar gong. I tillegg kjem kontigent til Grovastøylen AS.

​​​​​Jegertrening med fri skyting inklusiv storviltprøve 

 

Priser Viltmålbane 2021: 

Skytepakke inkl. jegertrening og oppskytingar kr 200,- 

Jaktfelt, Bjørneprøve og Store Rovvilt ​

Medlemmer gratis

Per aktivitet for ikke fjff medlemmer kr 100,- 

Oppskyting uten  skytepakke.

kr 200,-

GAS medlemsskap for alle brukerar av bana: kr 650,-

Treningsammunisjon og blyspiss til storviltprøve selges på skytebana. Ta med medlemskontigenten til FJFF og GAS.