Ny fangst- og predatorkonkurranse 2023/2024

Ny fangst- og predatorkonkurranse for sesongen 2023/2024 er i gong frå 1. april.

Publisert: 02. april 2023 kl. 19.52

Sist oppdatert: 07. mai 2023 kl. 19.47

Konkurransen varar frå 01.04.2023 – 31.03.2024.

Poengsetting i konkurransen er: 

 

Viltart

Jakttid

Poeng

Raudrev

15.07 - 15.04

50

Mår

01.11 - 15.03

50

Mink

01.04 - 31.03

25

Røyskatt

21.08 - 15.03

25 

Ravn

10.08 - 28.02

25

Kråke

15.07 - 31.03

20

Skjor

10.08 - 28.02

20

 

Premiar for samanlagt resultat: 
1. premie: Gåvekort hjå Erling Røysum AS   kr 1300,- 
2. premie: Gåvekort hjå Erling Røysum AS  kr 1000,-
3. premie: Gåvekort hjå Erling Røysum AS  kr 700,-


Kostnaden for premiane er delt likt mellom Systrond grunneigarlag, Erling Røysum AS og Leikanger Jakt- og Fiskelag.

I tillegg skal skal det trekkast fleire gåvepremiar mellom dei andre som deltek.

Hugs at det også er skotpremie på raudreven! Registrering hjå Leikanger Sau og Geit v/Heidi Eiken (Grindsvegen 3, tlf: 95216424). 

Systrond grunneigarlag.jpg
Erling Røysum AS.png
Logo LJFL.jpg