Fiske

Sportsfiske har lange tradisjonar i Norge. I all tid har nordmenn kombinert glede og nytte ved å bringa med seg fangsten heim.

Det finst ingen andre land med så stor sportsfiskerandel i befolkninga.

Vandrepokal for størst fisk i "Vårsprellen." Vandrepokalen vert vunne til odel og eige etter tre napp. 

 

ÅrstalNamnVekt (g)Art
1991Bjørnar Marøy4350 
1992Ivar Ness  
1993Svein Inge Moum3365 
1994Jan Thore Fedje410 
1995Jan Thore Fedje1035Lyr
1996Oddvar Sterri1320Torsk
1997Jan Thore Fedje - Fekk vandrepokalen  
1998Ivar Ness  
1999Konkurranse ikkje arrangert  
2000Vidar Jacobsen  
2001Jan Thore Fedje1004 
2002Vidar Frækaland2200Lyr
2003Oddvar Sterri2006Lyr
2004Oddvar Sterri2250Lyr
2005Reidar Breisnes3396Lyr
2006Magnar Sterri2378Lyr
2007Oddvar Sterri - Fekk vandrepokalen2885Lyr
2008Jan Egil Gjøringbø5750Kveite
2009Jan Egil Gjøringbø1025Lyr
2010Oddvar Sterri3360Lyr
2011Oddvar Sterri852Lange
2012Magnar Eggum Sterri2802Lange
2013Ivar Ness2094Lyr
2014Jan Egil Gjøringbø - Fekk vandrepokalen1085Torsk
2015Eirik Skrede Valvik205Torsk
2016Bjørn Ove Steig1010Torsk
2017Jan Egil Gjøringbø1380Lyr
2018Jan Egil Gjøringbø500Torsk
2019Magnar Sterri2880Lange
2020Jan Egil Gjøringbø - Fekk vandrepokalen2025Lyr
2021Magnar Sterri1300Lange
2022Magnar Sterri1829Lange
2023Magnar Sterri - Fekk vandrepokalen5040Steinbit

 

 

 

 

Napp i denne vandrepokalen går til den som får den største auren på flugestang under den årlege fiskekonkurransen på Fjærlandsete. Vandrepokalen vert vunne til odel og eige etter tre napp. 

Årstal Namn Vekt (g)
2002 Håkon Dyrkolben 685
2003 Håkon Dyrkolben 220
2004 Håkon Dyrkolben - Fekk vandrepokalen 285
2005 Svein Inge Lundheim 123
2006 Sverre Fjøsne 389
2007 Ingen fangst  
2008 Jan Magne Vigdal 210
2009 Kjetil Berg 189
2010 Sverre Fjøsne 269
2011 Kristian Nesse Slinde 86
2012 Gjermund Høgheim 261
2013 Gjermund Høgheim 409
2014 Gjermund Høgheim - Fekk vandrepokalen 326
2015 Ingen fangst  
2016 Ingen fangst  
2017 Gjermund Høgheim 350
2018 Gjermund Høgheim 200
2019 Gjermund Høgheim - Fekk vandrepokalen 306
2020 Gjermund Høgheim 384
2021 Ingen fangst  
2022 Gjermund Høgheim 200