Rypejakt i Engerdal

Jegerprøven

Jegerprøven vart innført som obligatorisk i 1986. Bakgrunnen for prøven, er at dei som jaktar vilt i Noreg skal ha ein god kunnskap og riktige haldningar under jaktutøving.

Norges Jeger- og Fiskerforbund er den største i landet, når det gjeld jegerprøven. Kvart år utdannar me 10.000 nye jegerar fordelt på over 500 jegerprøvekurs.

Jegerprøven instruksjon hagle.JPG

Leikanger Jakt- og Fiskelag arrangerer jegerprøvekurs. Tilgjengelege kurs ligg i aktivitetskalendaren. 

Klikk her for å åpne aktivitetskalender.

 

Jegerprøveinstruktørar: 

Per Norstein (kontaktperson) - Mobil: 481 82 650

Kim Vidar Bakken - Mobil: 452 55 241

Ole Simen Nesdal - Mobil: 996 07 677

Odd Rune Våge - Mobil: 41295 025

Håkon Nesse - Mobil: 992 05 044

Oliver Prøven - Mobil: 414 25383

 
 
Jegerprøven.JPG

 
Jegerprøven instruksjon rifle.jpg