Fiske

Sportsfiske har lange tradisjonar i Norge. I all tid har nordmenn kombinert glede og nytte ved å ta med seg fangsten heim.

Luster jakt- og fiskelag arrangerar 3 fiskekonkurransar i året. I sjø(Gullringen, Skjolden) i vårparten, Sognefjellet og Heggdalsvatnet i august. 

Informasjon om konkurransane er å finna på facebooksida til laget.

Laget har også båt på Heggdalsvatnet til utlån.

Kontaktperson fiskeutvalet Stig Omar Eide.