Rypetaksering

Hund

Jakt med hund har lange tradisjonar i Norge. Innanfor jakthundane er det mange forskjellige grupper og innan desse gruppene er dei ulike rasane avla fram med kvar sine særeigne kvalitetar som gjer desse til gode jakthundar.

Hundeutvalet i Luster jakt- og fiskelag tilbyr aversjonsdressur for hund. Informasjon vert stort sett lagt ut på facebooksida til laget, men og i aktivitetskalendaren på nettsida. 

Kontaktperson for hundeutvalet er Steinar Stensli.