Horg JFL

Årsmøte

Årsmøte Hjfl. !5. mars, kl. 19.00. Hovin samfunnshus. Enkel bevertning. 

Bjørnar Samdal

Leder

Tor Morten Lundemo

Nestleder

Kjell Gylland

Kasserer

Torbjørn Dyrseth

Leder fiskeutvalg

Susanne Fredagsvik

Kvinnekontakt

Trond Sunnset

Studieansvarlig

Torgeir Ø. Glørstad

Styremedlem

Elisabeth Pedersen

Leder jaktutvalg

Odd Henning Ler

Sekretær