Fiske

Fiskeutvalget i Opdal Jæger- og Fiskarlag (OJFL) skal arbeide aktivt for å skape økt interesse for fiske i Oppdal. Rekruttering av barn og ungdom er vår viktigste oppgave, i tillegg til å introdusere f.eks foreldre, personer med innvandrerbakgrunn, og andre voksne for fiske. Dette ønsker vi å få til gjennom å arrangere fisketurer, familiearrangement, fiskekonkurranser, kurs og andre ting.

Fiskeutvalget låner ut båt på Skarvatnet. Et gratis tilbud til alle våre medlemmer i OJFL. 

Vi leier også ut en båt på Vesle Orkelsjø (f.o.m 2024), som kan leies av allmennheten, men med rabattert pris for våre medlemmer.

Fiskeutvalget har i mange år forvaltet fjellfiske på Drivstu- og Hjerkinnutmålet og Kongsvoldutmålet på Statskoggrunn. F.o.m 2023 selger vi ikke lenger fiskekort og har ikke ansvaret for disse områdene lenger. Det vil likevel kunne bli aktuelt for Fiskeutvalget å bistå her og for andre rettighetshavere i Oppdal med ulikt arbeid innen fiskeforvaltning, som f.eks kultiveringsarbeid, utsetting av fisk, prøvefiske m.m.

Hvis du har forslag/tips til aktiviteter relatert til fiske, så ta gjerne kontakt med oss. Vi trenger alltid nye medlemmer i utvalget, så hvis du har interesse for fiske og har tid og lyst til å bidra for fiske i Oppdal – ta gjerne kontakt!

 OJFL har en båt ved Skarvatnet som lånes ut gratis til våre medlemmer. Båten kan bookes her.

IMG_20230908_203339.jpg

Dette er ikke en del av «1 nøkkel – 200 båter» ordningen til NJFF, slik båten på Skarvatnet er. Båten er kjøpt av OJFL selv, og den kan leies mot betaling. Det vil bli et bookingsystem lignende som det vi har for båten på Skarvatnet. Det vil bli en rabattert pris for medlemmer av OJFL

Leder for fiskeutvalget: Håkon Os Bjerkås 415 60 085 Haakonob86@gmail.com

Rasmus J. Anti

Helge Smeby Sæther

Kjell Egge

Morten Gulliksen

Ole Eirik Dahl