Rypetaksering

Hund

Hundeutvalget i Opdal Jæger- og fiskerforening jobber for å tilby sine medlemmer hunderelaterte aktiviteter og kurs. Vi arrangerer årlig saueaversjon i tillegg til at vi har prøvd oss med kurs om førstehjelp for hund og ernæring. Er det et kurstilbud du savner? Ta kontakt så ser vi hva vi får til! Vi har også et eget inngjerdet område der du kan slippe hunden din løs hele året! Mer info lengere ned på siden.

Samarbeidsavtale

Parken eies av Opdal Jæger- og Fiskarlag. Den ligger like ved skytebanene og klubbhuset til laget. Området er ca. 5 mål stort og består av glissen furuskog. Parken er inngjerdet med et to meter høyt gjerde. Et perfekt lufteområde for deg og din hund!

Tid for lufting booker du i kalenderen og har parken helt for deg selv i ditt valgte tidspunkt. Her vil du ikke møte andre hunder eller folk. Kos deg i parken, overhold din tid og vær med å holde parken ryddig.

Vi oppfordrer alle som bruker parken til å ha oppdaterte vaksiner. Det er for hunden din sin helse.

Info og booking på Oppdal hundepark

Priser

Medlem i Opdal Jæger- og Fiskarlag

30 min: 40 kr, 60 min: 60 kr, sesong 600 kr

Medlem i annen forening tilknyttet NJFF

30 min: 50 kr, 60 min: 70 kr, sesong 1000 kr

Ikke medlem i forening

30 min: 60 kr, 60 min: 100 kr, sesong 1200 kr

Hvert år arrangerer vi vanligvis minimum fire kvelder med saueaversjonsdressur. Vi prøver å ha to runder i juni og to i august. Ved stor pågang kan vi også sette opp flere kvelder. Kveldene blir annonsert på vår facebookside og i NJFFs aktivitetskalender. De som vet de skal på rypetaksering eller andre aktiviteter som starter opp før ordinær båndtvangsslutt bør være tidlig ute da hunden må på minimum to runder før den får bevis. 

Formålet er å lære jakt- og selskapshunder å ikke jage sau. Dette er spesielt viktig for den som tenker å jakte med løs hund tidlig på høsten. Kravet er at hunden skal testes i møte med sau. Den er da utstyrt med et elektrisk halsbånd og får støt om den jager etter sauen. Deretter skal det gå minimum to uker før den testes på nytt, en såkalt retest. Hvis den da ikke jager sau får den bevis på det. Hvis den jager sau gang nummer to må den på enda en test før den eventuelt godkjennes. Hvis hunden gjentatte ganger jager er det ikke sikkert den får bevis. 

Et vellykket resultat av en slik test er avhengig av at du som hundeeier har gjort en god jobb i forkant. Hold hunden unna sau og signaliser at sau er skumle eller uinteressante. Gå runder rundt sau du treffer på tur. Bruk en såkalt dummy i god tid før test, gjerne hele sommeren. En dummy er en etterligning av et strømhalsbånd. Disse kan kjøpes, lages selv eller man kan benytte gps-halsbånd eller lignende. Denne brukes for at hunden ikke skal forbinde eventuelt støt i en test med halsbåndet, men med sauen.  

Ved spørsmål kontakt Are Rognes: tlf. 45247512 eller are.er@hotmail.com

Vi ønsker å prøve å dra i gang hunderelaterte kurs og foredrag av ulike slag på etterjulsvinteren. Vi har tidligere prøvd førstehjelpskurs, ernæringskurs og jaktfilmkveld, men her er vi veldig åpne for forslag. Har du ønske om et kurs/foredrag eller kanskje er du selv en potensiell kursholder for andre medlemmer? Ta kontakt så ser vi hva vi får til sammen.

Leder for hundeutvalget: Are Endal (telefon) Rognes  are.er@hotmail.com

Jannike Grøtte Warberg

Fredrik Oshaug

Martin Gjerstad

Maiken Nordheim Lien

Jonas M. Dørum