Jakt

Jakt, trening og opplæring for både to- og firbeinte Alle som skal drive ordinær jakt må ha bestått jegerprøve og ha betalt den årlige jegeravgiften til staten.

OJFL disponerer treningsterreng for fuglehunder i Grytdalen. Tilbudet gjelder medlemmer

Trening skal alltid forhåndsbestilles.

Henvendelse Jan Bredeveien: 970 94 240 /jan@bredeveien.

Pris for treningskort kr 110 pr dag

Vipps: 691416

Eller overføres bankkonto 4266.38.31687

Det er både organiserte treninger med opp til åtte hunder og mulighet for kjøp av kort for egentrening.

 

Treningsparti fuglehunder.

Har du fått deg fuglehund, den er relativt ung, eller du har fuglehund der både du og hunden din mangler erfaring og ønsker noe veiledning fra fuglehund instruktør er dette kurset noe for deg. Fuglehunden din må være noe dressert, og nok dressert til at du kan slippe den løs i terrenget. Om den ikke er det, så er du også velkommen til å bli med for å se og lære og ha med hunden din hund i bånd. Vi vil slippe hundene parvis, og med ulike makkere. Om du leker med tanken om å stille på jaktprøve, men er usikker på om det er noe for deg, kan dette være en ufarlig intro til dette. Vi gir deg veiledning og tips som kan være nyttige å ta med på veien.

Pris kr 150,- (medlem OJFL) og kr 300,- (ikke medlem) pr dag, pr hund.

Krav til dokumentert saueaversjon, og må forevises.

Sted; Grytdalen Oppdal.

Kontaktperson, Trond Kr Karlsen, trond.kr.karlsen@gmail.com, tlf 90124639

OJFL's medlemmer kan delta i taksering i Grytdalen og på Drivstuutmålet

Dette foregår i perioden 1. til 20. august

Interresert i å delta? Kontakt Trond.Kr.Karlsen@gmail.com/90124639

OJFL tilbyr opplæring/introjakt på rype, rein, hjort og rådyr

For tidspunkt, se kalender. Introjakt betales til Vipps 691416

Om jegerprøven se rekruteringsutvalget

 

Screenshot_20220828-194115_Drive.jpg

OJFL disponerer terreng i Grytdalen.

Dette er først og fremst for trening av fuglehunder, men i begrenset grad også for jakt.

Kr 300 for dagskort fra 10. september.

Til medlemmer tilbys salg av jaktkort i Grytdalen i perioden 10. september - 23. desember KUN FÅ kort

Vipps: 691416

Eller overføres bankkonto 4266.38.31687

Henvendelse
jan@bredeveien.no
Tlf: 97094240

OJFL arrangerer klubbmesterskap for stående fuglehunder i mars/april hvert år

Leder for jaktutvalget: Trond Kristian Karlsen 901 24 639 Trond.Kr.Karlsen@gmail.com

Jan Bredeveien

Bjørn Ove Ansnes

Paul Øvervåg

John Frode Solheim

Tore Gjønnes

Camilla Ohm

Tone Sørhus

Instruks for jaktutvalget i Opdal Jæger- & Fiskarlag

1. Jaktutvalget består av leder og fire – sju medlemmer

2. Jaktutvalget skal i sitt arbeid ha følgende av OJFL formål som rettesnor:

• arbeide for human jakt og ansvarsbevisst ferdsel i skog og mark og bidra til å innarbeide respekt for jakt hos allmenheten

• bidra til at våre medlemmer og allmenheten får muligheter til å utøve jakt gjennom å leie jaktrettigheter og tilby jaktkort til våre medlemmer

• i samarbeid med hundeutvalget arbeide for gode jakthunder

3. Jaktutvalget har følgende oppgaver:

• god forvaltning av de leide terrengene i Grytdalen og arbeide for å utvide området. Dette innebærer skånsom jakt og godt samarbeid med grunneierne og beitelaget. Grunneierne skal l ha rapport fra lagets aktiviteter i terrengene ved hvert årsskifte.

• søke samarbeid med Oppdal Bygdeallmenning og Statskog for å kunne disponere deres terreng i ulike sammenhenger, som introjakt.

• tilby medlemmer som har stående fuglehund gode treningsmuligheter gjennom: o salg av treningskort i Grytdalen o organiserte hundetreninger i Grytdalen o arrangere klubbmesterskap for stående fuglehunder hver vinter o gi medlemmer mulighet til å delta i rypetakseringer

• utvalget skal arbeide for at jakt og trening i Grytdalen kun tilbys medlemmer i OJFL.

• arbeide for å kunne tilby medlemmer og andre deltakelse i introjakt i o rype o rein o hjort/rådyr o elg

• arrangere klubbkvelder i simulatoren i Alpenhaus og gi medlemmer og andre tilbud om skytetrening i simulator.

• arrangere kurs for medlemmer og andre

4. I alle aktiviteter skal medlemmer i OJFL prioriteres og tilbys rabattert pris.

5. Utvalget kan gjerne innføre nye aktiviteter/tilbud.

6. Jaktutvalgets leder skal innkalle til møter i utvalget og sørge for fordeling av oppgaver mellom utvalgsmedlemmene. Referat fra utvalgsmøtene skal sendes styret.

7. Utvalget skal utarbeide budsjett og aktivitetsplan for kommende år. Begge skal foreligge før 1. mars og godkjennes av lagets styre.

8. Utvalget skal utarbeide rapport for aktiviteten og økonomien innen 1. mars for sitt ansvarsområde.

9. Utvalget har rett til å foreta investeringer oppad til kr 5 000 uten å søke godkjenning i styret. Investeringen skal alltid rapporteres til styret v/kasserer.

10. Utvalgsleder har i samarbeid med utvalget ansvar for å foreslå medlemmer i sine utvalg overfor valgkomiteen senest to måneder før årsmøtet I laget