Jegerprøven/ Rekrutterings-utvalget

Jegerprøven ble innført som obligatorisk i 1986. Bakgrunnen for prøven, er at de som jakter vilt i Norge skal ha en god kunnskap og riktige holdninger under jaktutøvelse. Jegerprøven kan avlegges fra og med det kalenderåret man fyller 14 år.

Norges Jeger- og Fiskerforbund er den største i landet, når det gjelder jegerprøven. Hvert år utdanner vi 10.000 nye jegere fordelt på over 500 jegerprøvekurs.

Opdal JFL arrangerer jegerprøve kurs på ettervinteren og våren

Jegerprøven

Opdal Jæger- og Fiskarlag inviterer til årets jegerprøvekurs 2024.

For å kunne ta kurset må du fylle 14 år i løpet av 2024.

Kurset består av fysiske samlinger, men det tillates noe fravær mot at du gjennomfører e-læringsprøver. Eksamen vil bli i løpet av mai. 2 første samlinger er Obligatoriske

Under følger en oversikt over planlagte kursdager:

Dato

Sted

Tema

19.mar

Klubbhuset

1: Jakt og holdninger

02.apr

Klubbhuset

2: Våpen og våpenlovgivning

09.apr

Klubbhuset

5: Artskunnskap?

16.apr

Klubbhuset

6: Lover og Forskrifter

23.apr

Klubbhuset

7: Jaktformer

30.apr

Klubbhuset

8: Ettersøk av skadet vilt

30.apr

Klubbhuset

9: Håndtering av felt vilt

04.mai

Skytebanen

3: Human og sikker jakt i praksis

 

 

 

Priser:
Junior (opp til fylte 20 år) medlem i NJFF: 2 100 kr
Junior ikke medlem i NJFF: 2 500 kr
Medlem i NJFF: 2 700kr
Ikke medlem i NJFF: 3 500 kr

Påmelding skal skje til Tommy Sønsterud Myren på epost: tommy.sonsterud@hotmail.no
Ved påmelding oppgi navn, adresse, telefonnummer og fødselsdato. Har du spørsmål til kurset er det bare å sende epost eller på tlf. 915 30 016

Påmeldingsfrist 1. mars.

​Leder for rekrutteringsutvalget for:

Tommy Sønsterud Myren 915 30 016 Tommy.sonsterud@hotmail.no

Are Endal Rognes

Brynjar Bell

Bjørn Grøseth