Jegerprøven/ Rekrutterings-utvalget

Jegerprøven ble innført som obligatorisk i 1986. Bakgrunnen for prøven, er at de som jakter vilt i Norge skal ha en god kunnskap og riktige holdninger under jaktutøvelse. Jegerprøven kan avlegges fra og med det kalenderåret man fyller 14 år.

Norges Jeger- og Fiskerforbund er den største i landet, når det gjelder jegerprøven. Hvert år utdanner vi 10.000 nye jegere fordelt på over 500 jegerprøvekurs.

Opdal JFL arrangerer jegerprøve kurs på ettervinteren og våren

​Leder for rekrutteringsutvalget for:

Tommy Sønsterud Myren 915 30 016 [email protected]

Are Endal Rognes

Brynjar Bell

Robert Hernes

Bjørn Grøseth