Fiske

Det er store muligheter for jakt og fiske i Osen. Det er storslått natur med flotte lakseelver, fine fjellvann med stor ørret og ikke minst fine rype- og skogsfuglterreng.

Osen JFF har inngått avtale med Osen Elveierlag om fiske til reduserte priser i Steinsdalselva. Osen JFFs medlemmer får kjøpt døgnkort på alle fire soner til Osen elveierlag (ovenfor Nordmelandsfossen) til redusert pris (for 2014: 100,- kr + 50,- i depositum - Normal pris 150,- + 50,-). Kortene skal kjøpes på Storstein samdrift, storfjøset på Stein, og det skal forevises medlemskort. Fangstrapport skal også leveres her. Vedrørende sonene i elva kan du lese mer om disse her!

Avtalen mellom elveierlaget og OJFF gir også medlemmer i OJFF spennende muligheter til å være med på kultiveringsprosjekt i elva, samtidig som at vi også forplikter oss til å stille opp på dugnad. Ønsker du mer informasjon kan du kontakte leder i elveierlaget Ståle Øverdal på telefon 416 35 869.