Innkalling til årsmøte RJFF 07.03.2024

Publisert: 08. februar 2024 kl. 20.31

Sist oppdatert: 04. mars 2024 kl. 21.12

Styret innkaller til årsmøte i Røros Jeger- og Fiskerforening torsdag 7. mars 2024, klokka 19.00 i Galåen samfunnshus.

Saker som et medlem ønsker å ta opp i årsmøtet, må sendes styret senest innen 29. februar til [email protected]

På årsmøtet skal følgende behandles:

1. Konstituering av møtet:
- Godkjenning av innkallingen
- Godkjenning av dagsorden
- Valg av ordstyrer
- Valg av sekretær
- Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

2. Årsmelding ifra siste kalenderår

3. Revidert regnskap fra siste kalenderår

4. Innkomne saker med styrets forslag til vedtak

5. Styrets forslag til kontingentnivå (lav, middels, høy sats) for hovedmedlemskap.

6. Valg av styre i henhold til § 8

7. Valg av valgkomite

8. Valg av revisor(er)

9. Valg av foreningens representanter til regionlagets årsmøte

 

Det vil i etterkant av årsmøtet bli et lite foredrag og bildevisning av Geir Bakken med litt foreningshistorie, samt kaffe og kaker.

Velkommen til årsmøte, håper flest mulig kommer!

Innkalling skjer ved varsling på hjemmeside og Facebook.