Fiskeutvalget

Sportsfiske har lange tradisjoner i Norge. I all tid har nordmenn kombinert glede og nytte ved å bringe med seg fangsten hjem.

Stjørna JFF administrerer kortsalget i Nordelva i Indre Fosen. Parkering ved Krinsvatnet.

Lenke til kortsalg på inatur