Årsmøte for 2023 - 12. mars 2024

Stjørna JFF kaller med dette inn til årsmøte for året 2023 i skytterhuset på Haugamyra tirsdag 12. mars kl. 1900. Det blir tradisjonelt årsmøte med servering av elggryte etter møtet. Styret håper flest mulig setter av tid til å delta.

Publisert: 26. februar 2024 kl. 09.56

 

Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen 31. mars. Det er sendt ut innkalling til alle registrerte medlemmer på e-post og via hjemmesiden 14 dager før møtet. Forslag til saksliste etter mal fra NJFF er satt opp under her. Andre saker for årsmøtet skal sendes skriftlig til formann Ivar Rødsjø senest 1 uke før møtet avholdes. Endelig saksliste behandles av styret og gjøres kjent for medlemmene før møtet. Det føres protokoll fra møtet som publiseres på hjemmesiden vår. 

Saksliste 12.03.24:

 • Konstituering av møtet
  • Godkjenning av innkallingen
  • Godkjenning av dagsorden
  • Valg av ordstyrer
  • Valg av sekretær
  • Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
 • Årsmelding fra siste kalenderår
 • Revidert regnskap fra siste kalenderår
 • Innkomne saker med styrets forslag til vedtak

Det er så langt ikke kommet inn saker til årsmøtet:

 1. Styrets forslag til kontingentnivå (lav, middels, høy sats) for hovedmedlemskap.
 2. Valg, styremedlemmer som er på valg (velges for to år)
 • Leder - Ivar Rødsjø                                 
 • Leder fiskeutvalg - Jørgen Nordsether         
 • Kasserer - Tormod Rødsjø 
 • Tre varamedlemmer - Kai Nordsether, Rune Rødsjø, Bjarne Beversmark
 • Valgkomite - Roar Kristiansen, Inge Løvseth, Trond Stegavik
 • Revisorer - Håvard Rødsjø, Bjarne Beversmark