Årsmøte TJFF 2024

Årsmøte TJFF avholdes i våre lokaler i Haakon VII`s gt 23 C på Lade.

Publisert: 10. februar 2024 kl. 09.06

Sist oppdatert: 05. mars 2024 kl. 19.43

Innkalling Årsmøte

Trondheim Jeger- og Fiskerforening 2024

 

Dato:  Mandag 11. mars 2024 kl 18:00

Sted:  Haakon VII`s gt 23 C på Lade.

 

Agenda

 1. Konstituering av møtet
 • Godkjenning av innkallingen
 • Godkjenning av dagsorden
 • Godkjenning av forretningsorden
 • Valg av ordstyrer
 • Valg av sekretær
 • Valg av tellekorps
 • Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
 1. Årsmelding fra siste kalenderår
 2. Revidert regnskap fra siste kalenderår
 3. Innkomne saker med styrets forslag til vedtak
 4. Retningslinjer for foreningsdriften
 5. Andre saker som styret har ført opp på dagsorden
 6. Styrets forslag til årsplan og budsjett
 7. Styrets forslag til kontingentnivå (lav, middels, høy sats) for hovedmedlemskap
 8. Valg av styre i henhold til § 8
 9. Foreningens utvalgsstruktur og valg av medlemmer til utvalg etter behov
 10. Valg av valgkomite på tre medlemmer
 11. Valg av revisor(er)
 12. Eventuell utnevning av æresmedlemmer
 13. Eventuelt forslag om vedtektsendringer med utgangspunkt i NJFF’s vedtektsnorm
 14. Valg av foreningens representanter til regionlagets årsmøte
 15. Forslag til, og forberedelse av, landsmøtesaker i NJFF
 16. Årsmøte skal beslutte forvaltning av foreningens ressurser og avtaler

 

Vel Møtt!

 

  * For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 14 år

 

___________________________________________________________________________________

 

Forslag til saksliste for Årsmøte 2024
i

Trondheim Jeger og Fiskerforening
 

Fristen for å sende inn saker er to uker før Årsmøtet

(frist mandag 26.02.2024)

Fullstendig behandlet sakliste publiseres på nettsiden og facebook senest en uke før Årsmøtet.

 

  Saker

 1. Ikke kommet inn noen saker.

 

Her kan du laste ned innkalling:

Innkalling

Her kan du laste ned Årsberetningen fra 2023:

Årsberetning TJFF for 2023 samlet

NJFF bestemt i 2023 å gjøre vedtekter mest mulig like for alle foreningene.
Og da måtte vi gjøre noen små endringer i våre vedtekter.

 

Last ned her:
Vedtekter TJFF fra 2023